• Publicistklubben

Privatlivets helgd stärks på yttrandefrihetens bekostnad

Referat av Publicistklubbens debatt 7 december: ”Göran Lambertz testamente
I panelen förutom Lambertz: Maria Abrahamsson, Susanne Wigorts Yngvesson, Helena Giertta, Sofia Mirjamsdotter, Anders R Olsson. Moderator PK:s ordförande Ulrika Knutson.

Efter att Publicistklubbens guldpenna delats ut till kulturjournalisten Maarja Talgre utfrågades i kvällens debatt den nyligen avgångne justitiekanslern Göran Lambertz om sin tid som JK och sin del i yttrandefrihetskommittén. Den utreder en ny tryckfrihets- och yttrandefrihetslagstiftning anpassad för den nya tekniken och de nya medierna.

Sofia Mirjamsdotter bad Lambertz att precisera vad i dagens verklighet som går emot tryckfrihetsförordningen.
”Att meddelarfriheten inte gäller i bloggvärlden”, sa Lambertz, ”och att du behöver ett utgivningsbevis för att du som bloggare ska få del av samma yttrandefrihet som en tryckt tidning har.”
”Påtvinga inte oss bloggare något som vi inte har begärt och inte har någon nytta av”, sa Mirjamsdotter. ”Jag som bloggare utan utgivningsbevis tar ansvar för allt som sägs på min blogg”

Men det är ju aldrig nån som åker dit, inflikade Maria Abrahamsson och ville veta om utredningen kunde tänka sig att inskränka yttrandefriheten för hån och kränkningar på nätet.
Vi måste ha ett skydd av privatlivet som ligger högre än det gör idag, sa Lambertz, men begränsade det till ”oförsvarliga kränkningar”.

Anders R Olsson höll med om att sådana existerar men gav samtidigt en historisk belysning åt oron: Yttrandefriheten har aldrig varit till för alla utan bara ett fåtal. Detta fåtal har med tiden omfattat allt fler och idag gäller yttrandefriheten för första gången så gott som alla. Varje skifte där fler fått del av yttrandefriheten har varit plågsamt för makten som fruktat att folk ska yttra sig ”fel”. Men det har alltid gått bra. ”Så det gäller att ta det kallt nu, problemet med kränkningar på nätet kommer att lösa sig på sikt”, menade Olsson.

Lambertz berättade att han som JK hade velat driva något fall med en ”mer vanlig” människa (än Mikael Persbrandt) som råkat ut för kränkningar i media, men inte lyckats uppbringa ett enda.
Susanne Wigorts Yngvesson diskuterade yttrandefrihetens status av helig ko och huruvida det kan vara ett problem att den ges högre status än andra rättigheter. Lambertz ansåg att den i avvägningen mot andra rättigheter ska väga tyngre.

Helena Giertta oroade sig för de inskränkningar av yttrandefriheten som trots allt nämndes. Om man inte ser upp är snart hädelselagstiftningen tillbaka, menade hon.
Lambertz avfärdade det och sa att journalisterna borde sluta tala i termer av sluttande plan vad gäller tryck- och yttrandefriheten. ”Vi är inte på väg mot hädelselagstiftning. Men om det blir det så kommer beslutet att vara fattat i demokratisk ordning av förtroendevalda. ”Förlita er på demokratin!”

Lena Andersson

Uppdaterat 2010-02-14: Föreningen FiB-juristerna har på sin hemsida publicerat en utskrift av hela debatten. Läs den här.

Mer från PK Stockholm
Live: Vem driver dreven?

Följ debatten här: Läs mer

PK DEBATT 10/2: Vem driver dreven?

Profilerade journalister lämnar sociala medier på grund av tonen, hatet och hoten. Vem driver dreven och vilken är agendan bakom? Mediehusen uppmanar ofta sina medarbetare att vara aktiva på twitter… Läs mer

Fick du stipendiepengar? 100 journalister delar på 2,5 miljoner kronor

Publicistklubbens Hiertanämnd delar 2020 ut över 2,5 miljoner kronor till 100 svenska journalister. Projekten spänner från resor till Grönland och Påskön, till undersökningar av queerteater i New York och elitskolor… Läs mer

Hiertapriset 2020 till Katia Wagner

Författaren och journalisten Katia Wagner får Publicistklubbens Hiertapris 2020. Motiveringen lyder: «Wagner har med tålamod, engagemang och ihärdighet bevakat frågor om sexuellt våld. Nu söker hon svaret på frågan om… Läs mer

Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem