• Publicistklubben

Robert Aschberg gäst vid PK Östras årsmöte

Tisdag 21 april kl 18.00 håller vi årsmöte i Publicistklubbens Östra krets i SVT-SR huset på Västgötegatan 13 i Norrköping.

Med anledning av situationen kring Covid-19 ber vi att få återkomma längre fram med information om hur årsmötet kommer att genomföras. Vi planerar att erbjuda medlemmar möjlighet att delta i mötet på distans.

Dagordning, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag till styrelse samt bokslutet kommer att publiceras här på hemsidan.

I samband med årsmötet gästas vi av Robert Aschberg, ordförande för Publicistklubben Sverige, som ger sin syn på aktuella mediefrågor.  

För att underlätta vår planering önskar vi att du föranmäler dig till: jakob.k@me.com senast den 19 april. 

Välkomna

Styrelsen för Publicistklubbens Östra krets

Dagordning

 1. Utseende av justeringsmän vid mötet.
 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
 3. Styrelsens berättelse.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 7. Val av ordförande och skattmästare
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 11. Val av ledamot till Hiertanämnden.
 12. Val av ordförande och ledamöter i valnämnden.
 13. Motioner och övriga ärenden.
Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem