• Publicistklubben

Tidningshistoria på Skansen

På Skansen i Stockholm finns långt framskridna planer på att visa hur tidningsproduktion gick till runt sekelskiftet.

Huset finns redan – det ska innehålla redaktion, sätteri, tryckeri, bokbinderi och litografisk ateljé. Det enda som saknas är pengar!

Fem miljoner kronor måste samlas in! Företag och enskilda som vill stödja projektet kan kontakta Arvid Lagercrantz, PK:s ordförande.

Bakom projektet (officiellt namn Skansens Officin) står PK, Skansen, Tidningsutgivarna, Grafiska företagens förbund, Grafiska fackförbundet, SJF och Grafiska medieförbundet.

Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem