• Publicistklubben

Publicistklubben protesterar mot tillslaget hos Trond Sefastsson

Polisen har idag gjort husrannsakan hemma hos Trond Sefastsson och beslagtagit hans dator.
Publicistklubbens styrelse protesterar kraftigt mot tillslaget och betonar att grundlagens skydd för källmaterial naturligtvis måste omfatta även Trond Sefastsson.

Allmänheten måste kunna lita på att den som talar med en journalist, är garanterad käll- och meddelarskydd.

Källskyddet är en av de allra viktigaste förutsättningarna för en fri och självständig journalistik. Det är därför källmaterial är grundlagsskyddat. Allmänheten måste kunna lita på att den som talar med en journalist, är garanterad käll- och meddelarskydd.

Trond Sefastsson har blandat samman sina roller som journalist och jurist. För det bör han kritiseras. Men hans grundlagsskyddade rättigheter får under inga omständigheter kränkas. Det gäller även hans källmaterial, och polisen bör därför lämna tillbaka hans dator.

Stig Fredrikson
Publicistklubbens ordförande
Publicistklubbens styrelse

Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem