• Publicistklubben

Söderbergska journalistpriset – seminarium om barnets hjärna

Söderbergska journalistpriset delas ut varje år sedan 1991 av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser för framstående vetenskapsjournalistisk insats.

Priset delas ut vart fjärde år i medicin. I anslutning till prisutdelningen arrangeras ett seminarium den 15 oktober på Svenska Läkaresällskapet. Läs mer här om årets seminarium med rubriken: Barnets hjärna – vårda och värna.

Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem