• Publicistklubben

Fler stipendiater

Listan med stipendiater för 2011 har uppdaterats med 17 personer som fått Sida-stipendiet. Sida-stipendier delas ut för studier i områden som berör svenskt utvecklingsarbete eller de stora globala framtidsfrågorna.

Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem