• Publicistklubben

Välkommen till disputation: Att fostra journalister

Varför behövs utbildade journalister? Skulle yrket nås genom akademiska studier eller borde journalisten lära av verkligheten och genom praktiskt arbete på redaktionerna? I en idéhistorisk avhandling av Elin Gardeström är Publicistklubben en central aktör och hon har i sitt arbete haft stor användning av PK:s arkiv.

Välkommen till disputation för Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktors examen i idéhistoria vid Stockholms universitet. Datum: fredagen den 14 oktober 2011 kl. 13.00 i sal MA 624, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7.

Innebär utbildning per automatik alltid något positivt? För yrkesgruppen journalister ansågs en formaliserad utbildning ibland rentav som skadlig, något som strömlinjeformade journalister och gjorde att de betraktade samhället och världen med en enhetlig blick, vilket kunde vara skadligt för demokratin och för yttrandefriheten. Å andra sidan hävdades att dåligt utbildade journalister kunde vara en fara eftersom de inte kunde förklara en alltmer komplicerad värld för sin publik.

Avhandlingen Att fostra journalister analyserar den långa diskussionen om en journalistutbildning i Sverige från 1944 till 1970. Direkt efter andra världskriget kom frågan upp både i Sverige och internationellt. Journalistens stora ansvar och tron på att yrkeskårens utbildning kunde ge journalister en förmåga att förändra och förbättra hela samhället var centrala aspekter. Därmed uppstod en kamp om vad en journalist borde lära sig.

Skulle yrket nås genom akademiska studier eller borde journalisten lära av verkligheten och genom praktiskt arbete på redaktionerna? Eller byggde yrket enbart på talang, på en särskild personlighet som vissa människor hade? Diskussionen om hur denna utbildning borde förändras fortsatte också efter att en högre utbildning hade inrättats och ända in i 1960-talets radikalisering.

Elin Gardeström är idéhistoriker och är knuten till den Nationella forskarskolan i utbildningshistoria vid Uppsala universitet, samt till Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Läs en sammanfattning av avhandlingen här.


Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem