• Publicistklubben

Uttalande till stöd för utvisningshotade iranska journalisten Maryam Sheikhi

Publicistklubben i Södra Norrland uttalar sitt stöd för den utvisningshotade iranska regimkritikern Maryam Sheikhi som för närvarande uppehåller sig i Stöde utanför Sundsvall. Publicistklubben anser att Maryam Sheikhi endast kan återvända till Iran med fara för sitt liv och att hon därför ska meddelas permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Maryam Sheikhi och hennes man Amirali Khomamizad anlände till Sverige den 29 september 2010 och begärde asyl den 30 september. Hon är politiskt aktiv och bloggare. Den 14 februari i år fick hon och hennes man avslag på sin begäran om uppehållstillstånd av Migrationsdomstolen. Ärendet är nu överklagat till Migrationsöverdomstolen.

Det är känt att den iranska underrättelsetjänsten övervakar regimkritiker som är aktiva på nätet och så sent som i början av mars beordrade Irans högste andlige ledare, Ali Khameini att ett särskilt organ föt internetövervakning skall inrättas i landet. Enligt nyhetsbyrån AP beskrivs organet som det mest omfattande hittills i Irans strävan att styra informationsflödet på nätet.

Maryam Sheikhi är iransk journalist som i Sverige driver en regimkritisk blogg: arezooieparsi.blogspot.com om de bristande mänskliga rättigheterna i Iran. På bloggen har hon publicerat artiklar främst om kvinnors rättigheter, men på bloggen finns också kritiska artiklar om det iranska ledarskapet. Där finns satiriskt material om Khomeini, uppmaningar till demonstrationer och stöduttalanden för en bojkott av det iranska parlamentsvalet den 20 mars.

Var och en av dessa artiklar innebär att Maryam Sheikhi riskerar mycket allvarliga konsekvenser om hon skulle tvingas återvända till Iran. Bloggen är övervakad av iranska myndigheter som också följer regimkritiker i utlandet. Bloggen har också tidvis varit blockerad.

Iran är en regim som är hårdför mot sina kritiker, särskilt om dessa utgörs av inhemska grupperingar eller exiliranier som verkar från utlandet. Regimen värjer sig inte för förföljelse och fängslanden. Även dödsstraff förekommer.

Det är publicistklubbens uppfattning att Sverige inte kan utvisa en av dessa kritiker till en regim som inte svarar upp mot någon annan beskrivning än att den leds av en samling förbrytare.

I Maryam Sheikhis fall finns det dessutom ytterligare två skäl till varför hon inte kan utvisas till Iran.

Hon och hennes man Amirali Khomamizad har under tiden i Sverige konverterat från islam till kristendom. De är båda baptister och idag medlemmar av baptistförsamlingen i Stöde.

Att konvertera från islam till kristendomen ska enligt den islamiska rätt som tillämpas i Iran bestraffas med döden.

Maryam Sheikhi är också sjuk i MS och behandlas just nu för sin sjukdom vid Sundsvalls sjukhus. Enligt en rapport från Journalister utan gränser från januari i år förvägras regimens kritiker bäst medicinering. Maryam Sheihis hälsotilltånd har också förbättrats sedan hon kom till Sverige vilket intygas av svenska läkare.

Publicistklubben anser med stöd av ovanstående att Maryam Sheikhi av politiska, religiösa och humanitära skäl snarast bör få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Publicistklubben Södra Norrland

/styrelsen genom Lotte Nord och Rolf Lunneborg

Här finns UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Iran.

Mer från PK Södra Norrland
Magnus Sundberg är årets Hiertastipendiat

Fotografen och journalisten Magnus Sundberg utses till  Publicistklubbens Hiertastipendiat 2021 för att studera den hotade pressfriheten i Polen. I vårt grannland Polen begränsas pressfriheten alltmer av den styrande regimen. Magnus… Läs mer

71 journalister delar på 1,9 miljoner i stipendier

Publicistklubbens Hiertanämnd har fördelat årets stipendier till svenska journalister. Nästan 1,9 miljoner kronor delas ut till 71 av drygt 300 sökande. Här är listan: Språk Magnus Erlandsson, Limhamn, får 32… Läs mer

2000 namnunderskrifter överlämnas till Kina – idag kräver vi #FreeGuiMinhai

Över 2000 har skrivit på det öppna brevet till Kina att släppa svenske förläggaren Gui Minhai fri. Idag klockan 12 överlämnades underskrifterna vid en ceremoni utanför ambassaden. Samtidigt inleddes Publicistklubbens… Läs mer

Fick du stipendiepengar? 100 journalister delar på 2,5 miljoner kronor

Publicistklubbens Hiertanämnd delar 2020 ut över 2,5 miljoner kronor till 100 svenska journalister. Projekten spänner från resor till Grönland och Påskön, till undersökningar av queerteater i New York och elitskolor… Läs mer

Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem