• Publicistklubben

Årsmöte 27 april 2014

Publicistklubben Stockholm kallar till årsmöte måndagen den 27 april 2015 klockan 18.00 på Café Panorama, plan 5 i Kulturhuset vid Sergels Torg.

Dagordning

1. Utseende av justeringsmän vid mötet.
2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning.
3. Styrelsens berättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
7. Val av styrelse. (Valnämndens förslag.)
8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
9. Val av Hiertanämnden.
10. Utseende av valnämnd.
11. Ändring av stadgar. Bekräftelse av fjolårets ändringar. Se nedan.*

12. Övriga ärenden.

Årsmötet följs av att Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne utdelas, samt en aktuell debatt.

*Vid årsmötet 2014 antogs det förslag om ändrade stadgar som tagits fram av en särskild stadgegrupp.  För att ändringarna ska träda i kraft krävs beslut även vid detta årsmöte.

Ordföranden har ordet om 2014

Rapport PK-Stockholm 2014

Årsbokslut PK 2014 Budget PK 2015

 

Mer från Om publicistklubben.se
Nya styrelsemedlemmar i Publicistklubben 2021/22

Fyra nya styrelsemedlemmar valdes in vid Publicistklubbens årsmöte. Mötet hölls på grund av coronarestriktioner helt digitalt. Lena Mellin, Aftonbladet, var årsmötesordförande. Ett 20-tal medlemmar deltog i mötet, som följdes av… Läs mer

Kallelse: Publicistklubbens årsmöte 7/9 på Södra Teatern

Publicistklubbens uppskjutna årsmöte hålls 7 september kl 17.00, med ett maximalt deltagarantal av 50 personer på plats och övriga deltagare via länk. Se nedan för instruktioner kring deltagande. Publicistklubben Stockholm… Läs mer

Publicistklubbens bokslut för 2017

2017 var ett händelserikt år för Publicistklubben. Här kan du ladda ner vårt bokslut. Arsbokslut2017 Revisionsberättelse: Revisionsberattelse2017 Här kan du läsa PK:s verksamhetsberättelse för 2017. Läs mer

Sök PK:s stipendier – vi delar ut 1,5 miljoner

Nu kan du som medlem söka Publicistklubbens stipendier! Totalt delar vi ut 1,5 miljoner kronor till främst Publicistklubbens medlemmar. Tre fonder är öppna för publicister utanför PK. Lämna din ansökan via den… Läs mer

Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem