• Publicistklubben

Nu måste vi prata om textreklamen!

Seminarie i Stockholm om gränsdragningen mellan oberoende journalistik och redaktionell information som kan gynna kommersiella intressen.

Gränsdragningen mellan å ena sidan oberoende journalistik och å andra sidan redaktionell information som riskerar att alltför mycket gynna kommersiella intressen – och därmed trovärdigheten – har alltid diskuterats. Den ställer i dag, än mer, journalister och utgivare, inför svåra beslut och utmaningar.

Vi har riktlinjer om textreklam, men hur hanterar vi frågan i praktiken? Kan vi, vill vi, vågar vi, diskutera detta i en tid när vi samtidigt vet att affären är pressad? Hur förhåller vi oss till annonsörer och läsare? Vad händer med trovärdigheten om det – medvetet eller omedvetet – sker en sammanblandning av journalistiken och de intressen vi ska granska?

Pressens Samarbetsnämnd – som representerar Journalistförbundet, Publicistklubben, Sveriges Tidskrifter och TU – har inlett en förutsättningslös diskussion om denna viktiga fråga och bjuder in till det första av tre seminarier om textreklam som genomförs under året. Välkomna!

Medverkande:

  • Pia Ljungkvist, chefredaktör Aller Media
  • Niclas Breimar, tidigare chefredaktör Mitti-tidningarna
  • Helene Petersson, riksdagsledamot Socialdemokraterna
  • Martin Schori, journalist och författare
  • Caroline Cederquist, nyhetschef DN Stockholm.
  • Moderator: Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman

När? Fredag 22 april klockan 09.00 – 10.00 (frukostmacka från 08.30)
Var? Vasagatan 50, Stockholm
Hur? Anmäl ditt intresse senast 15 april till textreklam@sjf.se. Uppge vilken av organisationerna inom Pressens Samarbetsnämnd – Journalistförbundet, Publicistklubben, Tidningsutgivarna eller Sveriges Tidskrifter – du tillhör. Eller anmäl dig även om du inte tillhör någon av organisationerna, men ändå är intresserad. Du kommer att få bekräftelse per mejl om du fått plats på seminariet.

Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem