• Publicistklubben

PK Östra kallar till årsmöte 24 april

Den 24 april kl 17.45 samlas vi för årsmöte i Publicistklubbens östra krets i Correns hus i Linköping.

Dagordning, verksamhetsberättelsen, valberedningens förslag till styrelse samt bokslutet finner ni längre ned på sidan.

Efter årsmötesförhandlingarna berättar journalisten Hanna Andersson kl 18.30 om sitt arbete för Demokratijouren, ett projekt vid Medieinstitutet Fojo. Syftet är att stötta journalister och publicister som utsätts för hot men även verka för ett mer anständigt debattklimat. Vi avslutar med en gemensam diskussion.

Publicistklubben bjuder på lite enklare mat till alla medlemmar som anmäler sig till jenny.eriksen@corren.se senast den 22 april.

Varmt välkomna!

/Styrelsen för Publicistklubbens östra krets

Dagordning

 1. Utseende av justeringsmän vid mötet.
 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
 3. Styrelsens berättelse.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 7. Val av ordförande och skattmästare
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 11. Val av ledamot till Hiertanämnden.
 12. Val av ordförande och ledamöter i valnämnden.
 13. Motioner och övriga ärenden.

Verksamhetsberättelse för Östra kretsen 2018

Det gångna verksamhetsåret har styrelsen på olika sätt jobbat för att förstärka informationen och dialogen med medlemmarna. Rutinerna för information inför diskussionskvällar har setts över och numera kommuniceras sådana via direkta medlemsmejl, hemsidan, Facebook och affischering på arbetsplatser.

Styrelsen har haft åtta styrelsemöten och ett jurymöte för att utse 2018 års mottagare av kretsens eget pris Guldsleven. En genomgång av medlemsregistret har genomförts för att uppdatera kontaktuppgifter och styrelsen har utsett förslag på kandidater till Guldpennan och Publicistklubbens Stora pris.

Vinnare av Guldsleven 2018 blev Rebecka Montelius, reporter vid SR Jönköping, för hennes bevakning av EU-migranten ”Gicas” brutala död. Ordförande Sofie Lycksell och kassör Patricia Svensson överraskade pristagaren på hennes arbetsplats SR Jönköping och fick i anslutning till överlämnandet också möjlighet att prata om priset i P4 Jönköping.

Medlemmar har inbjudits till två diskussionskvällar. Östgöta medias publisher Anna Lindberg och Marie Johansson Flyckt, ansvarig utgivare på Hall Media, diskuterade den 28 november i Linköping utmaningarna för den digitala journalistiken. Rebecka Montelius berättade den 13 mars i Norrköping om sitt arbete kring Gica-bevakningen.

Styrelsen har genom ordförande Sofie Lycksell formulerat en debattartikel med kritik mot Linköpings kommun med anledning av att den kommunala myndigheten startat en egen nyhetsförmedling. Artikeln publicerades i Östgöta Correspondenten 9 februari 2019 och besvarades av kommunens kommunikationschef och dess presskommunikatör 14 februari.

Vid årsskiftet 2018/2019 hade PK Östra 125 betalande medlemmar.

Valberedningens förslag

 • Omval Sofie Lycksell som ordförande
 • Omval Jenny Eriksen, styrelseledamot på två år
 • Omval Patricia Svensson, styrelseledamot två år (kassör)
 • Nyval Marie Kerrolf två år, suppleant
 • Omval Marianne Odelius, ett år
 • Omval Mikael Sönne, revisor ett år
 • Revisorsuppleant Zenaida Hadzimahovic, omval ett år

Bokslut för 2018

Bokslutet för Publicistklubben Östra kretsen 2018 finns att ladda ned här

Mer från PK Östra
PK Debatt 4/10: När journalisten blir influencer

Se senaste debatten här. Läs mer

Niklas Orrenius om Lars Vilks

Söndagen 3/10 avled konstnären Lars Vilks i samband med en trafikolycka. Publicistklubbens ordförande Robert Aschberg intervjuade journalisten och författaren Niklas Orrenius om Lars Vilks eftermäle och betydelse för debatten om… Läs mer

DEBATT: När journalisten blir influencer

NÄR PUBLICISTEN BLIR INFLUENCER PK-Debatt 4 oktober, kl 18.30 Hur värnar enskilda reportrar och medieföretag trovärdighet och oberoende? Vad kan man göra och vad kan man inte göra som journalist?… Läs mer

PK Östra presenterar nytt stipendium

PK Östras stipendium är avsett för medlemmar i kretsen. Stipendiet ska främja studier, utbildning eller annan förkovran som gynnar den lokala journalistiken. Syftet med studierna ska vara att bredda och fördjupa… Läs mer

Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem