• Publicistklubben

Dagordning för årsmöte i Publicistklubbens Stockholmskrets 7/9 kl 17.00

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av justeringsmän.
 4. Årsmötets utlysning.
 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.
 9. Val av ordförande och skattmästare.
 10. Val av styrelseledamöter.
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter.
 12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 13. Val av ledamöter till Hiertanämnden.
 14. Motioner och övriga ärenden.
 15. Årsmötet avslutas.

Medverkan kan ske fysiskt i begränsad utsträckning på grund av coronarestriktioner – ett 40-tal medlemmar har föranmält sig. Digitalt kan medlemmar medverka genom föranmälan till matsj.larsson@dn.se senast kl 15.00.

Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem