• Publicistklubben

Dagordning för årsmöte i Publicistklubbens Stockholmskrets

Nedan följer dagordning för årsmötet i Publicistklubbens Stockholmskrets.

Mötet äger rum måndagen den 19 april 2021 kl 17.00 och hålls digitalt på Google Meet på grund av pandemin. Anmälan till mötet (om ni inte redan gjort det) ska ske till PK:s sekreterare Mats J Larsson senast den 19 april kl 15.00 med ett mejl till: matsj.larsson@dn.se. Den länk man får på mejl ska man sedan klicka på.

Om medlemmar har problem att komma in på mötet kan ni skicka mess till 070-624 11 80. Medlemmar släpps in på det digitala mötet från kl 16.50.

Denna dagordning kommer också att finnas synlig i chatten (till höger på skärmen) under det digitala mötet.

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av justeringsmän.

4. Årsmötets utlysning.

5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

6. Revisorernas berättelse.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.

9. Val av ordförande och skattmästare.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter.

11. Val av styrelseledamöter. 

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

13. Val av ledamöter till Hiertanämnden.

14. Val av valnämnd.

15. Motioner och övriga ärenden.

16. Årsmötet avslutas.

Mer från PK Stockholm
Nya styrelsemedlemmar i Publicistklubben 2021/22

Fyra nya styrelsemedlemmar valdes in vid Publicistklubbens årsmöte. Mötet hölls på grund av coronarestriktioner helt digitalt. Lena Mellin, Aftonbladet, var årsmötesordförande. Ett 20-tal medlemmar deltog i mötet, som följdes av… Läs mer

Se hela debatten från 19/4: Kända män gråter ut – kladdig backlash?

Vi vill be så mycket om ursäkt för det tekniska strul som gjorde att livesändningen av debatten den 19/4 inte fungerade som den skulle. Nedan finns dock hela debatten bandad… Läs mer

PK-debatt 19/4: Kända män gråter ut – Kladdig backlash?

Två våldtäktsanklagade kända män har fått enormt medieutrymme för sina egna partsinlagor, samtidigt som de kvinnor som anmält dem stått i skuggan av strålkastarljuset. Toppjuristen Göran Lambertz höll en livesänd… Läs mer

Magnus Sundberg är årets Hiertastipendiat

Fotografen och journalisten Magnus Sundberg utses till  Publicistklubbens Hiertastipendiat 2021 för att studera den hotade pressfriheten i Polen. I vårt grannland Polen begränsas pressfriheten alltmer av den styrande regimen. Magnus… Läs mer

Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem