• Publicistklubben

Dagordning för årsmöte i Publicistklubbens Stockholmskrets

Nedan följer dagordning för årsmötet i Publicistklubbens Stockholmskrets.

Mötet äger rum måndagen den 19 april 2021 kl 17.00 och hålls digitalt på Google Meet på grund av pandemin. Anmälan till mötet (om ni inte redan gjort det) ska ske till PK:s sekreterare Mats J Larsson senast den 19 april kl 15.00 med ett mejl till: matsj.larsson@dn.se. Den länk man får på mejl ska man sedan klicka på.

Om medlemmar har problem att komma in på mötet kan ni skicka mess till 070-624 11 80. Medlemmar släpps in på det digitala mötet från kl 16.50.

Denna dagordning kommer också att finnas synlig i chatten (till höger på skärmen) under det digitala mötet.

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av justeringsmän.

4. Årsmötets utlysning.

5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

6. Revisorernas berättelse.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.

9. Val av ordförande och skattmästare.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter.

11. Val av styrelseledamöter. 

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

13. Val av ledamöter till Hiertanämnden.

14. Val av valnämnd.

15. Motioner och övriga ärenden.

16. Årsmötet avslutas.

Mer från PK Stockholm
PK Debatt 4/10: När journalisten blir influencer

Se senaste debatten här. Läs mer

Niklas Orrenius om Lars Vilks

Söndagen 3/10 avled konstnären Lars Vilks i samband med en trafikolycka. Publicistklubbens ordförande Robert Aschberg intervjuade journalisten och författaren Niklas Orrenius om Lars Vilks eftermäle och betydelse för debatten om… Läs mer

DEBATT: När journalisten blir influencer

NÄR PUBLICISTEN BLIR INFLUENCER PK-Debatt 4 oktober, kl 18.30 Hur värnar enskilda reportrar och medieföretag trovärdighet och oberoende? Vad kan man göra och vad kan man inte göra som journalist?… Läs mer

EU kan sätta press för att få Dawit Isaak fri

DEBATT Idag har den svenske journalisten och författaren Dawit Isaak suttit i fängelse i Eritrea i 20 år. Tre statsministrar och sex utrikesministrar har hittills misslyckats med att få honom… Läs mer

Läs mer om:

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem