• Publicistklubben
Publicistklubbens stadgar – • Publicistklubben

Publicistklubbens stadgar

§ 1 Syfte Publicistklubbens främsta uppgift är att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten. Publicistklubben skall värna om en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften, initiera och stimulera till debatt i publicistiska frågor och främja ett fritt meningsutbyte. Klubben behandlar frågor som rör medie- och yrkesetiska normer och är en av huvudmännen för det medieetiska … Fortsätt läsa Publicistklubbens stadgar