• Publicistklubben

Välkommen till Publicistklubben

Det bör vara sjävklart för alla som vill värna värna det fria ordet och god etik i publicistiska frågor att vara medlem i Publicistklubben. Du skapar som medlem tillsammans med tusentals andra i hela landet en arena för det publicistiska samtalet i Sverige. Publicistklubben är en av de viktigaste platserna för detta.

Publicistklubbens viktigaste uppgifter är två: att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga.

Vi slåss för yttrandefriheten i Sverige såväl som i övriga världen. Det behövs en organisation som har detta som sin viktigaste uppgift. Och kraften i våra ord får vi till största delen av alla våra medlemmar.

PK:s stadgar | Här kan du ansöka om medlemsskap

Publicistklubbens arrangemang på Kulturhuset i Stockholm är välbesökta. De är ett led i en ständigt pågående diskussion om de frågor som är viktiga i den publicistiska världen. Alla våra debatter direktsänds på webben och går även att se i efterhand.

Följ oss på Facebook | Följ oss på Twitter

Debatterna har även en folkbildande ambition. Vi vill höra många parter och göra debatterna till kunskapskällor. Gärna också flytta fram positionerna i viktiga frågor.

Publicistklubben är inte en fackförening eller ett särintresse. Vår uppgift är inte att slå vakt om journalisternas löner eller tidningsutgivarnas vinster, vår uppgift är att slå vakt om det fria ordet. Vi har en lång tradition på det området som vi är stolta över. I Publicistklubben har vi debatterat mediafrågor och pressetik i Sverige sedan 1874.

Samtidigt är det en förening som välkomnar alla publicister, både tidningsutgivare och reportrar, författare och forskare, bloggare och pedagoger och enskilda debattörer av alla slag. Fri debatt är Publicistklubbens livsluft, alltså välkomnar vi alla som engagerar sig för det fria ordet.

Publicistklubben är en ideell förening. Vi har inga anställda som gör jobbet, utan all debatt och all verksamhet bygger på medlemmarnas engagemang. Ingen får betalt för de vi gör i föreningen. Men pengar har vi! Vi har mycket pengar, och de använder vi till att dela ut stipendier till journalister. En av flera skäl att bli medlem i Publicistklubben är det ger möjlighet att söka dessa stipendier.

Just för att Publicistklubben är en ideell förening har vi också en central i roll i det pressetiska systemet. Publicistklubbens ordförande är även ordförande i Pressens Samarbetsnämnd. Nämnden är huvudman för Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON)

Tillsammans med TU, Sveriges Tidskrifter och SJF har vi inlett arbetet med att skapa en utvidgad pressetik, från Pressombudsman til Medieombudsman. Målet är att alla medier, press radio, tv och webb, ska vara samlade till samma etiska bedömning.

Vårt arbete med medieetiken handlar om att bevara trovärdigheten för det självsanerande systemet. Den trovärdigheten kommer inte automatiskt. Mediaägarna, den professionella journalistiken och journalisterna kan och bör så klart kritiseras när det är påkallat. Men de är – tillsammans med tusentals individuella aktörer på nätet – fortfarande ytterst viktiga för yttrandefriheten, omvärldsorienteringen och det offentliga samtalet.

Vi i Sverige har världens kanske mest liberala yttrandefrihets- och tryckfrihetslagstiftning; grundlagsfäst sedan 1766. Den friheten värnar vi alla. Men inte ens i Sverige kan vi ta dessa friheter för givna. Det finns alldeles för många intressen som vill nagga yttrandefriheten och tryckfriheten i kanten. Ibland i den personliga integritetens namn, ibland i statens säkerhets intresse.

Utan att förringa att det finns problem, klara intressekonflikter, som kanske går rakt igenom varje medborgare, måste vi ständigt försvara yttrandefriheten. Liksom vi också måste vara beredda att ta ansvar. Det ansvaret har vi tagit inom ramarna för det självsanerande, pressetiska systemet, och det ansvaret är vi i Publicistklubben beredda att ta i framtiden.

Välkommen till Publicistklubben, du också!

Björn Häger, ordförande

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem