Aschberg: Därför ska du bli medlem i Publicistklubben

Robert Aschberg, Publicistklubbens ordförande. Foto: Sofia Nahringbauer/Aftonbladet

Publicistklubben bildades 1874. Skillnaden mellan den tidens tidningsutgivning och dagens intensiva medieflöden är enorm. Just därför är det viktigt att bära traditionen vidare – att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten!

Det gör vi genom att ordna debatter och utfrågningar, också om kontroversiella ämnen som svider och engagerar. Den snabba utvecklingen på vårt område ger oss ingen tid till falsk kollegialitet och förskönande omskrivningar. Vi gillar raka rör och tydliga åsikter. Vi är helt enkelt inte i branschen för att få polare.

Idag hotas publicistiken i flera länder av makthavare som begränsar det fria ordet för egna och inskränkta syften. Granskning på granskning visar att mörkläggning och korruption är lika svenskt som sill och potatis.

Internationella jättar som Facebook, Instagram och Twitter påverkar inte bara de ekonomiska förutsättningarna för traditionella medier, de ger också närmast fritt spelrum åt ljusskygga påverkanskampanjer, kriminalitet och trollfabriker, som de facto hotar de demokratiska systemen.

Yttrandefriheten och tryckfriheten i Sverige framstår som självklara rättigheter, men de är inte av naturen givna. De har vunnits, bit för bit, genom århundraden av politiska strider, och de måste ständigt försvaras.

I en tid av filterbubblor, polarisering och ”alternativa fakta” är det också nödvändigt att värna möjligheterna att utkräva ansvar för det som publiceras.

Tillsammans med Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Svenska Journalistförbundet vill vi bredda och stärka den etiska självregleringen. Vi är representerade i Medieetikens förvaltningsorgan, Mefo, som är huvudman för Medieombudsmannen, MO, och den Medieetiska nämnden, MEN, dit enskilda personer kan vända sig om de anser att de skadats av viss publicitet. Där bedöms alla medier som anslutit sig till det medieetiska systemet, press, radio, tv och webb, på samma sätt.

Publicistklubben är en ideell organisation utan anställda. Vi står varken på fackets eller arbetsgivarnas sida. Vi fungerar som remissinstans i medierelaterade frågor.

Våra priser belönar modiga och skickliga journalister i Sverige och utomlands. Våra stipendier ger medlemmarna chansen till studier och reportage som annars inte varit möjliga.

Är du publicist, tidningsutgivare, reporter, författare, medieforskare, bloggare, debattör, medielärare eller student är du varmt välkommen som medlem i Publicistklubben (här kan du anmäla dig).

Robert Aschberg

ordförande Publicistklubben

Följ oss på Facebook  Följ oss på Twitter

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.