Publicistklubbens priser

Publicistklubben delar varje år ut ett antal priser

Publicistklubbens stora pris, till en eller flera personer som under lång tid har hållit hög klass i sin journalistik.

Guldpennan, till en person som i sin journalistiska yrkesutövning värnar om det svenska språket.

Kretsarnas priser

PK Norra Norrland – Silversleven

PK Västra – Dawit Isaak-priset

PK Västra – Johannapengen

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.