Publicistklubbens stipendier

Hiertanämnden fördelar i år drygt 1,5 miljoner kronor i stipendier främst avsedda för Publicistklubbens medlemmar. Utöver Hiertastipendierna fördelar Hiertanämnden drygt 1,3 miljoner kronor i stipendier från biståndsmyndigheten Sida samt drygt 300 000 kronor för Olle Engqvist-stipendiet.

Via länkarna nedan finns ytterligare information om vilka stipendier som finns att söka och hur du söker dem.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.