Publicistklubbens stipendier

Hiertanämnden fördelar i år drygt 1,3 miljoner kronor i stipendier. De flesta stipendierna är avsedda för Publicistklubbens medlemmar, ett par stipendier kan sökas också av icke medlemmar, som Olle Engqvist-stipendiet från Stockholms byggnadsförening.

Via länkarna nedan finns ytterligare information om vilka stipendier som finns och hur du söker dem. Du måste inte söka ett specifikt stipendium.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.