Lista över stipendier 2021

Lars Johan Hiertas stipendium, 50 000 kr, för studier i utlandet.

Stiftelsen Axel Johanssons minne 450 000 kr, till manliga journalister som vill studera andra länders samhällsförhållanden eller göra studiebesök på utländsk tidningsredaktion samt för vidareutbildning och resestipendium.

Otto och Anna Elgh-Lundbergs stipendier, 200 000 kr, för studieresor i utlandet med företräde för dem som recenserar dramatiska och lyriska teaterföreställningar

Sveriges Radios och Gränna Tidnings stipendier, 75 000 kr, för studier eller utredning som ger vidgade yrkeskunskaper.

Helgens Nyheters stipendier, 80 000 kr, för studier i Sverige eller utomlands.

Brita och Sven Åhmans stipendiefond, 60 000 kr, för vidgade kunskaper om utvecklingen i dagens samhälle, med företräde för västsvenska journalister.

Gustaf Stridsbergs minnesstipendium, 60 000 kr, för studier i utlandet eller för att företa för yrket viktiga utredningar.

CEF Lindensteins stipendium, 30 000 kr, för studier i yrket.

De kvinnliga journalisternas stipendium, 18 000 kr, till kvinnliga journalister för studier i utlandet.

Publicistklubbens stipendiekonto, 30 000 kr, till medlemmar i Publicistklubben.

Erik Åkerlunds 50-årsfond, resestipendium till publicist anställd i veckopress.

Stiftelsen Allmänna Understödsfonden, 24 000 kr, för tillfälliga understöd åt behövande och förtjänta publicister och deras anhöriga.

Karin och Arthur Elgstrands Idunfond, 17 000 kr, till journalist i veckopress eller annan periodisk press, verksam inom något av områdena konst, kultur, medicin, ekonomi, näringsliv och sociala frågor.

80-årsfonden, 19 000 kr, åt unga journalister för tidningsstudier i utlandet.

Tidningen Expressens stipendium, 14 000 kr, för yrkesstudier vid utländska tidningar eller utländska journalisthögskolor.

Alfhild Bernschölds Fond, 8 000 kr, till journalister verksamma på de dagliga morgon- och kvällstidningarna
i Stockholm.

Chefredaktör Axel Johanssons fond, 7 000 kr, till manlig journalist – under 40 år, ej fotograf eller sportjournalist – för att öka kunskapen helst genom resa i europeiskt land, ej Finland.

Internationella pressinstitutets stipendium till Allan Hernelius minne, 10 000 kr, för utbildning på områden som rör yttrandefrihetens villkor i världen.

GH von Kochs Fond, 8 000 kr, för att studera sociala lagstiftningsfrågor och annat socialt reformarbete i
Sverige eller utomlands.

Henning Haglinds stipendiefond, 5 000 kr, företrädesvis till idrottsjournalist.

Sven Östes minnesfond, 6 000 kr, till journalist som vill främja en kunnig, kritisk och självständig utrikesjournalistik.

Fonden för journalistik i ett mångkulturellt samhälle, 14 000 kr, till journalist som vill skaffa sig kunskaper om invandrares och minoriteters villkor i Sverige.

Torsten Ehrenmarks Minnesstipendium, 17 000 kr, till yngre journalister som i England eller Frankrike vill förkovra sig i yrket.

Wilhelm Ericsons stipendiefond, 4 000 kr, till studieresa.

Johan Wickströms och Kristina Swahns minnesfond, 4 000 kr, för vidareutbildning i utlandet.

Sigge Strömbergs fond, 4 000 kr, för förkovran i yrket, företrädesvis för studier i USA och särskilt ämnen med svensk-amerikansk anknytning.

Sven O Anderssons minnesfond, 2 000 kr, för studier företrädesvis av utrikes- och säkerhetspolitik.

Lars Lagerstedts Minnesfond, 4 000 kr, till journalist som vill ägna sig åt medieforskning, främst inom svensk presshistoria.

Pressetiska fonden, 1 000, för journalist som vill studera pressetiska frågor.

Stipendier som kan sökas utan medlemskap i Publicistklubben

Sida-stipendier i utvecklingsfrågor, närmare 1 500 000 kr (högst 45 000 kr per stipendiat), för studier, rapportering och granskning i områden som berör svenskt utvecklingsarbete.

Gotthard Johanssons minne, 7 000 kr, till publicister verksamma inom konstkritik, arkitektur, stadsplanering,
miljövård eller konsthantverk.

Olle Engkvist-priset från Stockholms Byggnadsförening. Upp till 400 000 kr, till publicister som vill vidareutbilda
sig i Sverige eller utomlands. Ändamålet är att främja spridandet av vederhäftig kunskap om, och fördjupad förståelse för samtida byggnadskonst.

(Hiertanämnden är företrädd i den särskilda stipendienämnden.)

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.