Lista över stipendier 2024

Lars Johan Hiertas stipendium, 100 000 kr, för studier i utlandet.

Stiftelsen Axel Johanssons minne, till manliga journalister som vill studera andra länders samhällsförhållanden eller göra studiebesök på utländsk tidningsredaktion samt för vidareutbildning och resestipendium.

Otto och Anna Elgh-Lundbergs stipendier, för studieresor i utlandet med företräde för dem som recenserar dramatiska och lyriska teaterföreställningar.

Sveriges Radios och Gränna Tidnings stipendier, för studier eller utredning som ger vidgade yrkeskunskaper.

Helgens Nyheters stipendier, för studier i Sverige eller utomlands.

Brita och Sven Åhmans stipendiefond, för vidgade kunskaper om utvecklingen i dagens samhälle, med företräde för västsvenska journalister.

Gustaf Stridsbergs minnesstipendium, för studier i utlandet eller för att företa för yrket viktiga utredningar.

CEF Lindensteins stipendium, för studier i yrket.

De kvinnliga journalisternas stipendium, till kvinnliga journalister för studier i utlandet.

Publicistklubbens stipendiekonto, till medlemmar i Publicistklubben.

Erik Åkerlunds 50-årsfond, resestipendium till publicist anställd i veckopress.

Stiftelsen Allmänna Understödsfonden, för tillfälliga understöd åt behövande och förtjänta publicister och deras anhöriga.

Karin och Arthur Elgstrands Idunfond, till journalist i veckopress eller annan periodisk press, verksam inom något av områdena konst, kultur, medicin, ekonomi, näringsliv och sociala frågor.

80-årsfonden, åt unga journalister för tidningsstudier i utlandet.

Tidningen Expressens stipendium, för yrkesstudier vid utländska tidningar eller utländska journalisthögskolor.

Alfhild Bernschölds Fond, till journalister verksamma på de dagliga morgon- och kvällstidningarna i Stockholm.

Chefredaktör Axel Johanssons fond, till manlig journalist – under 40 år, ej fotograf eller sportjournalist – för att öka kunskapen helst genom resa i europeiskt land, ej Finland.

Internationella pressinstitutets stipendium till Allan Hernelius minne, för utbildning på områden som rör yttrandefrihetens villkor i världen.

GH von Kochs Fond, för att studera sociala lagstiftningsfrågor och annat socialt reformarbete i Sverige eller utomlands.

Henning Haglinds stipendiefond, företrädesvis till idrottsjournalist.

Sven Östes minnesfond, till journalist som vill främja en kunnig, kritisk och självständig utrikesjournalistik.

Fonden för journalistik i ett mångkulturellt samhälle, till journalist som vill skaffa sig kunskaper om invandrares och minoriteters villkor i Sverige.

Torsten Ehrenmarks Minnesstipendium, till yngre journalister som i England eller Frankrike vill förkovra sig i yrket.

Wilhelm Ericsons stipendiefond, till studieresa.

Johan Wickströms och Kristina Swahns minnesfond, för vidareutbildning i utlandet.

Sigge Strömbergs fond, för förkovran i yrket, företrädesvis för studier i USA och särskilt ämnen med svensk-amerikansk anknytning.

Sven O Anderssons minnesfond, för studier företrädesvis av utrikes- och säkerhetspolitik.

Lars Lagerstedts Minnesfond, till journalist som vill ägna sig åt medieforskning, främst inom svensk presshistoria.

Pressetiska fonden, för journalist som vill studera pressetiska frågor.

Stipendier som kan sökas utan medlemskap i Publicistklubben

Gotthard Johanssons minne, till publicister verksamma inom konstkritik, arkitektur, stadsplanering, miljövård eller konsthantverk.

Olle Engkvist-priset från Stockholms Byggnadsförening, till publicister som vill vidareutbilda sig i Sverige eller utomlands. Ändamålet är att främja spridandet av vederhäftig kunskap om, och fördjupad förståelse för samtida byggnadskonst. (Hiertanämnden är företrädd i den särskilda stipendienämnden.)

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.