Sidastipendier för resa till Ryssland

Sveriges utvecklingssamarbete i Ryssland ska avslutas och 10-11 juni 2008 anordnar Sida därför konferensen ”Svensk-ryskt forum” i S:t Petersburg. Svenska och ryska aktörer ska då träffas för att sammanfatta 15 års arbete inom miljö, social utveckling och demokrati samt hitta nya samarbetsformer. Även media bjuds in.
För att öka möjligheten för svenska journalister att delta utlyser Sida, i samarbete med PK:s stipendieorgan Hiertanämnden, sju resestipendier på vardera 14 000 kronor. Frilansare och journalister anställda vid mindre landsortsredaktioner är prioriterade.

Du söker genom att kort skriva en motivering till varför du vill delta vid konferensen. I ansökan ska du även ange ålder, år i yrket, eventuellt medlemskap i SJF och tidigare erfarenhet av frågor relaterade till svenskt utvecklings- och biståndsarbete.

Ansökan skickas senast 25/3 till Hiertanämndens kansli:

Hiertanämnden
Inger Willebrand
Lavendelvägen 1
277 31 Kivik
Tel 0414-711 01

Du kan också mejla: inger.willebrand@telia.com

Har du frågor kring ansökan kan du kontakta Camilla Andersson, sekreterare i Hiertanämnden, 070-598 70 04, camilla.andersson@reportage.se

För mer information om ”Svensk-ryskt forum” se: www.sida.se/ryssland.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.