Stipendiater 1999

Publicistklubbens stipendienämnd, Hiertanämnden, har vid sitt sammanträde den 22-23 januari 1999 tilldelat Margareta Romare, Göteborgs-Posten, Lars Johan Hiertas stipendium på 50.000 kronor för att i Bangladesh studera systemet med sk mikrolån. Bankmodellen är särskilt intressant mot bakgrund av att toppmötet i Washington 1997 satte upp ett klart och entydigt mål: 100 miljoner fattiga ska ha tillgång till mikrolån år 2005.

Margareta Romare skall också belysa en rad andra u-landsfrågor.

Nämnden har också för första gången fördelat Sida-stipendier som gick till följande:

Ingela Bendt, frilansjournalist, Stockholm får 29.000 kronor för att studera hur man kan hjälpa barn med krigsupplevelser.

Micael Lindholm, Sveriges Radio/Ekot, får 30.000 kronor för att i Centralamerika studera hur en svår naturkatastrof påverkar ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Anders Johansson, Dagens Nyheter, får 15.000 kronor för att studera dagens och morgondagens förbindelser mellan Norden och södra Afrika.

Ulf B. Andersson, Arbetaren, får 25.000 kronor för att undersöka svenskt demokratibistånd och dess påverkan på utvecklingen av demokratin i Bosnien.

Kaa Eneberg, Dagens Nyheter, får 16.000 kronor för att studera föräldralösa barns situation i ryska Karelen.

Tina Thunander, SVT, får 25.000 kronor för att studera vem som har makten över maten i det forna Sovjetunionen.

Anders Ask, Sveriges Radio, får 30.000 kronor för att i Kambodja studera demokratiutveckling och mediernas möjligheter.

Charlotte Permell, SVT, får 30.000 kronor för att i Vietnam studera hur djuren skall klara sig i krigshärjad och hårdexploaterad natur.

Lennart Mattisson, Nerikes Allehanda, får Tidningen Kommunaktuellts nyinstiftade stipendium på 25.000 kronor för att studera hur demokratin påverkas av en förändrad infrastruktur i informationsflödet mellan myndighet och medborgare.

Johnny Flodmans minnesstipendium för studier i presshistoria 10.000 kronor går till Ami Lönnroth Mattsson, SvD, för att – i samband med en större studie av tidningskungen Lars Johan Hierta – kartlägga bl a Clemens Hebbes amerikanska publicistik.

Språkstipendier ur Sveriges Radios/Gränna Tidnings och Helgens Nyheters stipendier fördelas enligt följande:

Engelska: Anders Johansson, Göteborgs-Posten, 16.000 kronor och Agneta Bernardzon, SVT Luleå, 15.000 kronor.

Franska: Camilla Hentschel, GT, 15.000 kronor

Spanska: Annika Torstensson, Inter Press 10.000 kronor

Tyska: Lisbeth Ulfstedt, Grafia, 12.000 kronor

Ryska: Urban Lindstedt, Sydsvenska Dagbladet, 12.000 kronor

Hebreiska: Mats Gezelius, frilansjournalist, 15.000 kronor

Marianne Broddesson, Expressen, får 10.000 kronor ur Alfhild Bernschslds stipendium för att läsa turkiska.

Per Feltzin, SR, får 20.000 kronor ur Otto och Anna Elg-Lundberg stipendier för att läsa italienska.

Skogsindustriernas stipendium 15.000 kronor vardera går till Maria Ålander, frilansjournalist, Göteborg, för att besöka Bai Bang i Vietnam och där studera kunskapen om skogsodling samt till Per Braconier, Dagens Industri, för att studera svensk skogsindustris konkurrenskraft jämfört med andra länder

Stephan Lövgren, Göteborgs-Posten, får Svenska maskinbefälsförbundets stipendium på 20.000 kronor för att studera svenska rederiers utflaggning.

Britt Dahlberg, frilansjournalist Edsbro, får 10.000 kronor ur Karin och Arthur Elgstrands Idunfond för att studera hur man kan hjälpa barn med dyslexi och DAMP.

Per-Olof Olsson, SR Värmland, får 10.000 kronor ur Internationella Pressinstitutets stipendium till Allan Hernelius minne för att studera hur radion i Tyskland förändrats efter sammanslagningen mellan väst och öst.

Trond Sefastsson, TV4, får 20.000 kronor C E F Lindensteins stipendium för att undersöka EU-ländernas tolkning av personuppgiftslagen (PUL).

Charlotta Lindell, frilansjournalist Lund, får 15.000 kronor ur Henning Haglinds fond och 80-årsfonden för att i London studera bilagornas utveckling i den engelska dagspressen.

Jonas Hållén, frilansjournalist Stockholm, får G H von Kochs stipendium på 10.000 kronor för att i USA studera utvecklingen i fattiga, hårt segregerade områden.

Ann Kristin J-son Bladh, TT Sundsvall, får 15.000 kronor ur Helgens Nyheters och Gustaf Stridsbergs stipendier för att studera fängslade kvinnors situation.

Karin Tufvesson, GT, får J P Åhléns stipendium på 12.500 kronor för att studera brittiska alternativ till “experter” på samlevnad.

Maja Aase, SR, får samma stipendium på 12.500 kronor för att granska skolans datorisering i Sverige.

Brita och Sven Åhmans stipendiefond för västsvenska journalister går till följande:

Pia Naurin, frilansjournalist Gråbo, 25.000 kronor för att studera svensk-ryska utvecklingssamarbetet.

Kajsa Asklöf, frilansjournalist Styrsö, 10.000 kronor för att studera hur engelska trädgårdar och parker används till rehabilitering inom vård och omsorg.

Charlotta Sjöstedt, frilansjournalist Göteborg, 15.000 kronor för att studera människans genetiska förhistoria och DNA.

Harald Gatu, Dagens Arbete, får 17.000 kronor ur Stiftelsen Axel Johanssons Minne för att studera den gröna industrins tillväxt i Californien.

Gunnar Lindstedt, SvD, får ur samma stiftelse 29.000 kronor för att studera hur rättssystemet fungerar över gränserna.

Sven Eric Ericson, frilansjournalist Malms, får Gustaf Stridsbergs minnesstipendium 25.000 kronor för att studera korruptionen i Sverige.

Göran Persson, frilansjournalist Stockholm, får Tidningen Expressens stipendium 10.000 kronor för att fördjupa sina kunskaper om musiktidskrifter.

Stina Blomgren, SVT/Aktuellt, får 10.000 kronor ur Sven Östes Minnesfond för att studera unga arbetslösa i bl a Frankrike.

Jan Falk, DN, får ICA-stipendiet på 10.000 kronor för att besska USA:s stora konsumenttidning Consumer Reports.

Viveka Holmertz Steward, Kamratposten, får De kvinnliga journalisternas stipendium på 15.000 kronor för att studera två amerikanska tidskrifter för yngre och äldre flickor.

Catarina Gisby Sievers, frilansjournalist Linksping, får 20.000 kronor ur Fonden för journalistik i ett mångkulturellt samhälle för att bla djupintervjua unga invandrarflickor.

Elisabeth Klingberg, frilansjournalist Göteborg, får Norska ambassadens jubileumsstipendium 10.000 kronor för att studera kulturarbetet i norska skolor.

Stefan Ersgård, Arbetet Nyheterna Malms, får Danska ambassadens stipendium 5.000 kronor för att studera danskt kulturliv.

Anders L Palm, frilansjournalist Tyresö, får Finlands utrikesministeriums stipendium på 10.000 kronor för att studera den svenskspråkiga landsortspressen i Finland.

Björn Jerkert, frilansjournalist Vällingby, får Tysklands stipendium, resor och uppehälle i Tyskland under tio dagar, för att studera demokratins arbetsformer, särskilt i södra Tyskland.

Otto och Anna Elg-Lundbergs stipendier fördelas enligt följande:

Gert Lundstedt, Tidskriften Akt, får 17.000 kronor för att studera nya teaterformer i Kanada.

Hans Schiller, frilansjournalist Stockholm, får 15.000 kronor för att studera den ungerska filmsituationen.

Margareta Sörenson, frilansjournalist Stockholm, får 18.000 kronor för studier av teater- och dansföreställningar i New York.

Anneli Dufva, SR kulturredaktionen, får 14.000 kronor för att besöka en teaterbiennal i Montreal, Kanada.

Hans Holmberg, frilansjournalist Kristianstad, får 5.000 kronor för en studieresa genom det litterära Danmark.

Björn Gustavsson, frilansjournalist Glanshammar, får 5.000 kronor för att studera teater i Köpenhamn.

Ingela Brovik, frilansjournalist Malmö, får 20.000 kronor för att undersöka den europeiska filmens framtid i bla London och Paris.

Helena Bornholm, frilansjournalist Stockholm, får 10.000 kronor för att studera “nycirkusen”, Nouveau Cirque.

Mikael Strömberg, frilansjournalist Gävle, får 17.000 kronor ur Otto och Anna Elg-Lundbergs stipendier och Gotthard Johanssons minne för att studera förhållandet ljud-miljö-samhälle, tex “akustisk ekologi”.

De Västsvenska stipendierna på vardera 10.000 kronor går till Maria Sköld, Göteborgs-Posten, för att studera Berlin 10 år efter murens fall samt till Peter Nilsson, frilansjournalist Gsteborg, för att studera Atheninstitutets betydelse för svensk kultur.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.