Stipendiater 2001

Hiertanämndens stipendiater 2001

Hiertanämnden har fördelat Publicistklubbens stipendier för år 2001 att offentliggöras den 23 januari, 200-årsdagen av Lars Johan Hiertas födelse.

Hannes Råstam, Sveriges Television, får Lars Johan Hiertas stipendium, 50 000 kronor, för att undersöka romernas situation i dagens Europa. Under arbete med reportage för SVT:s Striptease har Hannes Råstam sett problemen för journalister att hantera romernas problem, vilket är olyckligt eftersom romernas situation i många länder är helt ohållbar. Stipendiet ger möjlighet att fördjupa kunskaperna

Sida-stipendier i utvecklingsfrågor går till följande:

David Dahmén, frilans, får 17 000 kronor för att studera arbetet vid några av världens ledande miljöinstitut och forskningen kring den globala miljön och överlevnadsfrågorna.

Renée Höglin, frilans, får 25 000 kronor för att studera hur det gått för funktionshindrade barn i Rumänien sedan Rädda Barnen efter tio år lämnat över ett hjälpprojekt till en rumänsk föräldraorganisation som på egen hand ska klara problemen.

Jan Höglund, Göteborgs-Posten, får 16 000 kronor för att i Albanien studera hur det är att vara ung i Europas fattigaste land.

Sten Lundberg, redaktör i Örebro läns landsting, får 22 000 kronor för att studera bristen på vatten och de svåra följderna av förorenat vatten i Kina – landets främsta miljöproblem. Över 300 större städer har allvarlig vattenbrist, 80 procent av landets avloppsvatten renas inte.

Kristin Olson, frilans, får 30 000 kronor för att studera försoningsprocessen i Öst-Timor.

Gellert Tamas, frilans, får 30 000 kronor för studier av konfliktlösning på lokal nivå i Sydafrika. Vid bland annat SALGA, motsvarigheten till svenska Kommunförbundet..

Bengt Therner, Sveriges Radio, får 30 000 kronor för att studera hur det internationella samfundet samverkat för att hjälpa det katastrofdrabbade Nordkorea samt de inrikespolitiska förutsättningarna i Sydkorea för ett fortsatt närmande till Nord.

Gunnel Åhlander, frilans, får 30 000 kronor för att studera den demokratiska utvecklingsprocessen i Etiopien.

Språkstipendier ur Sveriges Radios och Gränna tidnings samt Helgens Nyheters fonder går till följande:

Cathrine Andersson, frilans, får 7 500 kronor för att studera engelska i Kent..

Per-Martin Johansson, Global Magazine (Volvos personaltidning), får 19 000 kronor för att läsa tyska i Düsseldorf.

Nina Lekander, Expressen, får 17 500 kronor för att studera spanska i Granada.

Agneta Riddar, TV4 Fyrstad, får 17 400 kronor för att läsa italienska i Rom.

Folke Rubin, SVT Umeå, får 13 500 kronor för att studera ryska i S:t Petersburg.

Ann-Marie Wrange, frilans, får 10 000 kronor för studier i ryska i Moskva.

Ur Brita och Sven Åhmans stipendiefond:

Caroline Eriksson, Göteborgs-Posten, får 10 000 kronor för att studera den kraftiga ökningen av kremering i stället för traditionell begravning. Bland annat genom intervjuer med anhöriga, präster, psykologer och etnologer.

Marit Larsdotter, Reportagebörsen, får 20 000 kronor för att i nordiska grannländer studera hur man genom medveten stadsplanering kan öka tryggheten och motverka brottslighet.

Helena Östlund, frilans, får 20 000 kronor för att studera bekämpning av kvinnohandeln, så kallad trafficking, i Sverige och vid Europol i Haag.

Ur Stiftelsen Axel Johanssons Minne:

Tomas Svedberg, Göteborgs-Tidningen, får 25 000 kronor för att studera det kaliforniska kriminalvårdssystemet, bland annat Garden Project med återanpassning av ”småbrottslingar”.

Kristian Åström, Sveriges Radio, får 25 000 kronor för att studera hur restitutionen av egendom fortgår i Polen, där stora fastighetsbestånd konfiskerats sedan kriget.

Otto och Anna Elg-Lundbergs stipendier går till följande:

Charlotte Bergström, Hallands Nyheter, får12 000 kronor för att besöka Biennalen i Venedig.

Helena Brodén, SVT, får 15 000 kronor för att studera kulturpolitiken på Irland, bland annat betydelsen av att kulturarbetare undantas från inkomstskatt.

Leif Domnérus, frilans, får 20 000 kronor för att besöka jazztidningsredaktioner och jazz-radiostationer i New York.

Boel Gerell, frilans, får 20 000 kronor för att studera den nya generationens kulturarbete på Island.

Maria Herngren, ABF:s kulturtidskrift Fönstret, får 25 000 kronor för att studera hur Australiens aboriginer tar till sig teater som ett nytt kulturuttryck.

Christina Lundberg, frilans, får 19 000 kronor för att studera spansk dans och teater.

Berit Nygren, Sveriges Radio, får 5 000 kronor för att studera Wagnerdebatten i Israel.

Barbro Westling, frilans, får 19 000 kronor för att studera tysk institutionsteater efter enandet.

Annika Ågren, Sydsvenskan, får 15 000 kronor för att studera trädgårdskonst i Frankrike.

Övriga stipendier:

Peter Swedenmark, Länstidningen, Östersund, får KommunAktuellts stipendium, 25 000 kronor, för att studera försöken med ökat regionalt självstyre och hur detta påverkar den lokala demokratin i Sverige.

Christer Wigerfelt, frilans, får Tysklands stipendium för att studera realationerna i samhällsfrågor mellan lokal, regional och nationell nivå.

Hans Wigstrand, frilans, får Finlands jubileums-stipendium för att undersöka varför den finska dirigentutbildningen är så framgångsrik i jämförelse med övriga Skandinavien.

Jörgen Persson, Vi Bilägare, får danska ambassadens stipendium för att studera danska massmediers attityd till Sverige efter broinvigningen.

Casper Ljungdahl, Lysekilsposten, får norska ambassadens jubileums-stipendium för att studera effekterna av norska bopliktslagar.

Lena Israelsson, Land, får 20 000 kronor ur Karin och Arthur Elgstrands Idunfond för att studera köksväxtodlingens betydelse för livsmedelsförsörjningen i Ryssland.

Lena Falk, Nyhetstidningen 8 Sidor, får 5 000 kronor ur Sven O Anderssons Minnesfond för att studera barnens situation på Västbanken.

Dan Josefsson, SVT, får C E F Lindensteins stipendium på 20 000 kronor för att delta i Investigative reporters and editors konferens i Chicago.

Bengt Carlsson, Dagens Nyheter, får Gustaf Stridsbergs stipendium, 25 000 kronor, för att bland annat studera vilka erfarenheter amerikanska ekonomijournalister dragit av it-boomen och it-kraschen.

Gabriel Byström, Göteborgs-Posten, får 20 000 ur Helgens Nyheters stipendiefond och insamlingsstiftelsen Torsten Ehrenmarks minnesfond för att studera kulturjournalistik i Spanien, Holland och England.

Pia Huss, frilans, får Alfhild Bernschölds stipendium,10 000 kronor, för att delta i dansbiennalen i Umeå.

Jenny Leonardz, Svenska Dagbladet, får Expressens stipendium på 10 000 kronor för att studera idé- och skrivcoaching vid amerikanska tidningar.

Åke Ericson, frilans, får G H von Kochs stipendium på 10 000 kronor för att studera återuppbyggnaden av raserade samhällen i krigshärjade Kosovo.

Annika Bergson, Damernas Värld, får 5 000 kronor ur Erik Åkerlunds 50-årsfond för att besöka redaktionen för det franska satirprogrammet Les Guignoles.

Mikael Sönne, Norrköpings Tidningar, får 10 000 kronor ur 80-årsfonden för att studera modern amerikansk lokaljournalistik.

Jan Källman, frilans, får 15 000 kronor ur Allan Hernelius minnesfond och Åhlén & Åkerlunds fond för att studera hur webben används journalistiskt i Kina.

Birgitta Rubin, Dagens Nyheter, får J P Åhléns stipendium, 25 000 kronor, för att studera behandlingsmetoder och pedagogik för autistiska barn.

Mailis Stensman, frilans, får 6 000 kronor ur Gotthard Johanssons minnesfond för att besöka glasverksstaden Cirva i Marseille.

Magnus Berg, frilans, får Sjöbefälsförbundets stipendium, 25 000 kronor, för att studera konsekvenserna av rationaliseringar och utflaggningar inom svensk sjöfart.

Maria Person, Upsala Nya Tidning, får ICA-stipendiet, 10 000 kronor, för att bland annat studera ekologisk mat och genförändrade livsmedel i England.

Ninni Jonzon, Göteborgs-Posten, får 20 000 kronor av Publicistklubbens västra krets för att kartlägga mediemagnaten Berlusconis väg mot presidentposten i Italien.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.