Stipendiater 2002

Hiertanämnden har fördelat Publicistklubbens stipendier för år 2002.

Maria Borelius, frilans, får Lars Johan Hiertas stipendium, 50 000 kronor, för att studera stamcellsforskning, ny reproduktionsteknik och neurogenomik. Studierna ska genomföras vid University of Minnesota, Institute of Reproductive Genetics i Chicago och University of California i USA samt Oxford University i Storbritannien.

Sidastipendier i utvecklingsfrågor går till följande:

Tomas Ramberg, Ekot, SR, får 30 000 kronor för att studera ett framgångsrikt demokratiprojekt i Porto Alegre i Brasilien.

Torgny Hinnemo, Svenska Dagbladet, får 30 000 kronor för att studera hur de nationella kulturerna i Centralasien utvecklats efter Sovjetunionens fall.

Tomas Lindström, Västerbottenskuriren, får 15 000 kronor för att bl.a. studera ett våtmarksprojekt i Tanzania.

Magdalena Ackerot, frilans, får 20 000 kronor för att studera förskolor på landsbygden i Kambodja.

Anders Elghorn, Skogsindustriarbetaren, får 30 000 kronor för att studera utvecklingen av biståndet till Indien.

Ylva Mårtens, SR, får 22 000 kronor för att studera nya skolformer i Kina.

Maria Persson Löfgren, frilans, får 23 000 kronor för att studera reformationen av islam i Egypten, Iran och Israel.

Patrik Peter, SR, får 30 000 kronor för att studera biståndsorganisationernas roll för bromsningen av HIV-spridningen i Uganda.

Språkstipendier ur Sveriges Radios och Gränna Tidnings, Helgens Nyheters, Åhlén & Åkerlunds samt Johan Wickströms och Kristina Swahns Fond går till följande:

Cathrine Andersson, frilans, får 14 700 kronor för att läsa engelska i Kent.

Bo Börrefors, Skånska Dagbladet, får 15000 kronor för att läsa tyska i Berlin.

Staffan Gustavsson, frilans, får 10 000 kronor för att läsa spanska i Cadiz.

Eva Brita Järnefors, Psykologtidningen, får 10 800 kronor för att läsa franska i Frankrike.

Bitte Lydén, frilans, får 17 000 kronor för att läsa engelska i Storbritannien.

Ulla Nordfors, Svenska Kyrkan, får 14 000 kronor för att läsa engelska i Brighton.

Evelyn Pesikan, frilans, får 10 500 kronor för att läsa italienska i San Remo.

Ur Brita och Sven Åhmans stipendiefond:

Margareta Omsäter, frilans, får 25 000 kronor för att studera kanadensisk syn på invandring och integration.

Ragnhild Larsson, frilans, får 25 000 kronor för att studera arbetsvillkoren i blomsterindustrin.

Ur Gustav Stridsbergs och CEF Lindensteins Fonder:

Lena Ekstrand, Göteborgs-posten, får 15 000 kronor för att jämföra brittisk och svensk konkurrenspolitik.

Sif Westberg, frilans, får 12 000 kronor för att studera Hollands planer på en ny distributionsform för taltidningar.

Monica G Engström, Västerbottenskuriren, får 23 000 kronor för att jämföra homosexuellas rättigheter i England och Sverige.

Ur Otto och Anna Elgh-Lundbergs Fond:

Charlotta Lindell, frilans, får 14 500 kronor för att studera hur litterära agenter arbetar i Storbritannien.

Thord Eriksson, DN, får 23 000 kronor för att studera kulturens ställning på Island.

Lis Hellström Sveningson, frilans, får 23 200 kronor för att studera den klassiska balettens ställning i Storbritannien.

Mårten Hennéus, frilans, får 25 000 kronor för att studera brittisk teater.

Dan Backman, Svenska Dagbladet, får 11 000 kronor för att studera den italienska samtida musikscenen.

Suzanne Beijer Sjöqvist, frilans, får 14 000 kronor för att studera det italienska förlaget Iperborea, som ger ut nordisk litteratur.

Johan Croneman, frilans, 30 000 kronor för att bl.a. studera japansk filmindustri.

Margareta Sörenson, frilans, får 8 000 kronor för att delta i en teatervecka i Chicago.

Bo Ludvigsson, frilans, får 15 000 kronor för att studera operahusen i Norden.

Ditte Feuk, frilans, får 21 300 kronor för att söka den svenska musikens rötter i svenska och brittiska arkiv.

Yvonne Gröning, frilans, får 15 000 kronor för att åka till Finland och studera kvinnorna runt konstprofessorn Viktor Westerholm.

Thomas Olsson, frilans, får 15 000 kronor för att studera samtidskonsten vid seminarier i Frankfurt am Main.

Lars Westin, Orkesterjournalen, får 25 000 kronor för att bl.a. studera jazztidskrifter i England.

Jannike Åhlund, frilans, får 10 000 kronor för att besöka Ponzano Veneto Fabbrica i Treviso, som utbildar unga talanger inom bl.a. musik och film.

Ur Stiftelsen Axel Johanssons minne:

John Gradowski, frilans, får 8 000 kronor för att besöka Center for Humanistic Education i Israel som undervisar om Förintelsen för både judar och araber.

Janne Sundling, frilans, får 14 000 kronor för att studera kriminalvården i Kanada.

Anders Wahlund, Strix, får 12 000 kronor för att på plats studera ”Americas most wanted” som är motsvarigheten till ”Efterlyst”.

Per Lindbladh, Smålandsposten, får 25 000 kronor för att studera hur livet förändrats i den amerikanska Mellanvästern efter den 11 september.

Övriga stipendier:

Rolf Tardell, SVT, får 16 000 kronor ur Allan Hernelius minnesfond och ur Stiftelsen Axel Johanssons minne

för att bl.a. studera hur nyhetsbyrån Bloombergs har påverkats av att ägaren blivit politisk makthavare.

Lars Schmidt, frilans, får 20 000 kronor av PK:s västsvenska krets för att i USA undersöka hur namnen på amerikanska krig påverkat krigsutgången.

Lotta Fredholm, Forskning och Framsteg, får 14 500 kronor ur Karin och Arthur Elgstrands Idunfond och Publicistklubbens Stipendiekonto för att besöka den amerikanska vetenskapsakademiens årliga möte.

Anna Teljfors, FöräldraNätet, får 20 000 kronor ur 80-årsfonden för att studera föräldratidningar på nätet i USA.

Peter Bagge, Göteborgs-Posten, får Torsten Ehrenmarks Minnesstipendium,

7 000 kronor, för att studera hur Londonpolisen utreder rasistiska brott.

Eric Erfors, Expressen, får Tidningen Expressens och Alfhild Bernschölds stipendier, totalt 15 000 kronor, för att studera internet som politiskt kampanjinstrument i USA.

Mattias Davidsson, Arbetarskydd, får 10 000 kronor ur GH von Kochs Fond och Publicistklubbens stipendiekonto för att studera arbetsskadeförsäkringarna i Norge och Finland.

Anne Johansson, Göteborgs-Posten, får De kvinnliga journalisternas stipendium,

20 000 kronor, för att studera en holländsk modell för integration av invandrarbarn i Rotterdam.

Britta Svensson, Expressen, får Lars Lagerstedts Stipendium, 7 000 kronor, för att forska om journalisten Birgit Tengroth.

Ingrid Bosseldal, Göteborgs-Posten, får JP Åhléns Stipendium, 25 000 kronor, för att bl.a. i Kina studera attityder kring internationella adoptioner till ensamstående.

Magnus Thorén, Finanstidningen, får ICA-stipendiet, 10 000 kronor, för att studera förutsättningarna för en bärkraftig livsmedelsproduktion på Island.

Per Runesson, SR Umeå, får Finlands Jubileumsstipendium, 10 000 kronor plus resor, för att resa och göra litterära intervjuer i finska Österbotten.

Mats Nilsson, frilans, får Danska ambassadens stipendium, 5 000 kronor, för att studera hur invandrardebatten i Danmark satt spår i lokal- och regionalpolitiken.

Nils Resare, frilans, får KommunAktuellts stipendium i lokal demokrati, 25 000 kronor, för att studera hur svenska kommun- och landstingspolitiker hävdar sig i EU.

Carina S:son-Wigren, tidningen SkogLand, får Skogsindustriernas stipendium, 15 000 kronor, för att studera en kampanj för att få engelsmännen att använda mera trä i sina inredningar.

Anita Andersson-Stenfors, frilans, får Sjöbefälsförbundets stipendium, 25 000 kronor, för att praktisera som volontär i London vid FN:s sjösäkerhetsorgan IMO.

Eva Ekelöf, frilans, får Gotthard Johanssons minnesstipendium, 6 000 kronor, för att studera miljöteknik i byggsektorn i Holland.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.