Stipendiater 2003

Hiertanämnden har fördelat Publicistklubbens stipendier för år 2003.

Cecilia Uddén, Sveriges Radio, får Lars Johan Hiertas stipendium, 50 000 kronor, för att studera orsakerna till den vidgade kulturklyftan mellan arabvärlden och västvärlden. Under sina korrespondentperioder i såväl USA som Mellanöstern har Cecilia Uddén kommit att intressera sig för hur USA-hatet utvecklas i olika religiösa grupper i arabvärlden.

Sidastipendier i utvecklingsfrågor går till följande:

Eva Heyman, Göteborgs-Posten, får 20 000 kronor för att studera flickskolor i Afghanistan efter regimskiftet.
Bitti Ingemansson, frilans, får 20 000 kronor för att studera ett projekt som ska skapa en meningsfull fritid för de unga palestinierna i flyktinglägren i Beirut.
Anne Jalakas, frilans, får 25 000 kronor för att följa arbetet mot prostitution och trafficking vid två organisationer i Moldavien
Björn Lindahl, frilans, får 30 000 kronor för att studera resultaten av det första svenska biståndsprojektet i Etiopien, en skola för husbyggande.

Per-Ulf Nilsson, frilans, får 30 000 kronor för att studera hur fattiga samhällsgrupper i Tanzania och Kenya ska kunna stärka sina möjligheter att delta i politiska processer.
Catarina Saha, Västerbottens-Kuriren, får 20 000 kronor för att studera ett vidareutbildningsprojekt för journalister i Colombia.
Laura Welmont, frilans, får 25 000 kronor för att studera situationen för de rumänska barn som aidssmittades på institutioner under åren 1987-1990.
Kicki Westin, Sveriges Television, får 30 000 kronor för att studera effekterna av det svenska miljöbiståndet till Vietnam.
Språkstipendier ur Sveriges Radios och Gränna Tidnings samt Helgens Nyheters fonder går till följande:

Anita Fredholm, frilans, får 9 500 kronor, för att studera italienska i Salerno.
Fredrik Furtenbach, Sveriges Radio, får 20 000 kronor för att studera franska i Avignon.
Anna Isaksson, Norrbottens-Kuriren, får 18 000 kronor för att studera ryska i S:t Petersburg.
Jenny Leonardz, Svenska Dagbladet, får 17 400 kronor för att studera franska i Aix-en-Provence.
Åsa Ottosson, frilans, får 14 700 kronor för att studera spanska i Vejer de la Frontera i Andalusien.
Cenneth Sparby, frilans, får 14 000 kronor för att studera engelska i Cambridge.
Ia Wadendal, Dagens Nyheter, får 15 000 kronor för att studera arabiska i Kairo.
Ur Brita och Sven Åhmans stipendiefond:

Marie Kennedy, Göteborgs-Posten, får 11 000 kronor för att förkovra sig i research i Storbritannien.
Björn Forsman, frilans, får 17 000 kronor för att studera vågkraftteknik i Skottland.
Anna Lena Ringarp, Sveriges Radio, får 12 000 kronor för att jämföra hur man arbetar med mångfald i vårdsektorn i USA respektive Sverige.
Otto och Anna Elgh-Lundbergs stipendier:

Sophie Allgårdh, frilans, får 20 000 kronor för studieresor till konstbiennalerna i Venedig och Istanbul.
Mårten Arndtzén, frilans, får 13 500 kronor för att studera bildkonsten som vuxit fram ur grafittikulturen i USA.
Christian Borg, frilans, får 13 500 för att besöka världsmusikmässan i Sevilla.
Sara Hultman, frilans, får 20 000 kronor för att studera tunisiska kvinnliga filmregissörers arbete.
Natalia Kazimirovskaja, frilans, får 25 000 kronor för att jämföra svenska och östeuropeiska dramatiska teatrars verksamhet.
Gunilla Kindstrand, frilans, får 30 000 kronor för att studera de nationella särdragen i de nordiska ländernas dramatik och litteratur.
Susanne Marko, frilans, får 25 000 kronor för att studera uråldriga teatertraditioner i Japan.
Cecilia Nelson, frilans, får 25 000 kronor för att studera de rituella maskdansernas roll på Bali.
Anneli Rogeman, Svenska Dagbladet, får 15 000 kronor för att studera den brittiska litteraturbevakningen och praktisera på Times Litterary Supplement.
Marie Starck, frilans, får 13 000 kronor för att studera hur en viss sydafrikansk teatergrupp använder teatern i upplysningsarbetet kring hiv och aids.
Stiftelsen Axel Johanssons minne:

Joakim Sandberg, Västerbottens-Kuriren, får 21 000 kronor för att praktisera på den amerikanska tidningen The San José Mercury News som ger ut editioner på olika språk.
Magnus Sundberg, Göteborg-Posten, får 20 000 kronor ur Axel Johansson minne och 5 000 kronor ut 80-årsfonden för att studera hur pressfriheten fungerar i krig i Israel och Gaza.
Christian Wigardt, frilans, får 15 000 kronor för att studera hur medierna i Serbien förändrats under två år av demokratiskt styre.
Kommunaktuellts stipendium i lokal demokrati:

Ulf G. Eriksson, frilans, får 15 000 kronor för att studera regionaliseringen av Sverige och vad samverkansorgan innebär för kommunal och regional demokrati.
Per Malmberg, Falu Kuriren, får 10 000 kronor för att studera lokalt själstyre i några byar i Skottland som står modell för demokratiprojektet i byn Drevdagen i Dalarna.
Övriga stipendier:

Suzanne Axéll, frilans, får De kvinnliga journalisternas stipendium på 5 000 kronor och 2 000 kronor ur Helgens Nyheters stipendiefond för studiebesök hos TV-profilen Parkinson vid BBC i London.
Yasemin Bayramoglu, Föräldrar & Barn, får 19 400 ur Helgens Nyheters stipendiefond för att studera hjälpprojekt riktade till rumänska gatubarn som själva fått barn.
Håkan Bergström, Hallands Nyheter, får 20 000 kronor av Publicistklubbens västra krets för att bl a studera demokratiseringsprocessen i den självutnämnda republiken Somaliland.
Henrik Björnsson, frilans, får 5000 kronor ur Pressetiska fonden och 5 000 kronor ur Sigge Strömbergs fond för att gå en kurs i bildetik i Florida.
Karsten Bringmark, Skånska Dagbladet, får Danska ambassadens stipendium på 5 000 kronor för att bland annat studera försök med gasutvinning ur svingödsel på Jylland.
Andreas Ekström, Sydsvenska Dagbladet, får Tidningen Expressens stipendium på 15 000 kronor för att bland annat studera layout, nätjournalistik och avancerad editionering vid Chicago Tribune.
Johan Everljung, Västerbottens-Kuriren, får Gustaf Stridsbergs minnesstipendium på 15 000 kronor för att studera omgivningens attityder till de thailändska bärplockarna i Västerbotten och i deras hembyar i Thailand.
Åsa Gradin Christoffersson, Östgöta Correspondenten, får 5 000 kronor ur Sven Östes minnesfond för att studera arbetet vid krigsförbrytartribunalen i Haag.
Lars Grimbeck, Hallands Nyheter, får 10 000 kronor ur Chefredaktör Axel Johanssons fond för att följa arbetet på den ungerska lokaltidningen Ozdi Hirek.
Ewa Katarina Holbye, frilans, får 25 000 kronor ur Karin och Arthur Elgstrands Idunfond för att studera teknikutvecklingen inom demensvården i Tokyo och Linköping.
Azar Mahloujian, får 9 000 kronor ur Wilhelm Ericsons fond för att studera hur internet används i demokratikampen i Iran.
Annika Nilsson, frilans, får 10 000 kronor ur Henning Haglinds fond för att studera rallysportens utveckling i Finland och Sverige.
Christer Nordmark, Värnamo Nyheter, får 9 000 kronor ur Sven O Anderssons minnesfond för att vid UNHCR i Genève studera hur flyktingströmmar påverkar sociala strukturer och maktbalanser.
Kia Roman, frilans, får Finlands jubileumsstipendium på 10 000 kronor plus resor för att studera material om finska krigsbarn.
Trond Sefastsson, frilans, får CEF Lindensteins stipendium på 30 000 kronor för att studera hur videoteknik används i amerikanska rättegångar.
Marianne Wanger, frilans, får ICA-stipendiet på 10 000 kronor för att undersöka hur småskaliga livsmedelsproducenter i Frankrike hävdar sig på marknaden.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.