Stipendiater 2004

Hiertanämnden har fördelat Publicistklubbens stipendier för år 2004.

Vladislav Savic, Sveriges Radio, får Lars Johan Hiertas stipendium, 50 000 kronor, för studier av hur ekonomiska och energipolitiska frågor, som kampen om olja och gas mellan USA, Ryssland och Kina, påverkar den världspolitiska dagordningen.

Sveriges Radios och Gränna Tidnings stipendier, CEF Lindensteins stipendium samt Helgens Nyheters stipendier går till följande:

Kerstin Berggren, Sveriges Radio, 15 800 kronor för studier i italienska.
Eva Bäckström, Hallands Nyheter, 18 500 kronor för studier i grekiska.
Agneta Gustavsson, frilans, 13 000 kronor för studier i nordsamiska.
De kvinnliga journalisternas stipendium:

Ann-Sofie Magnusson, FoU Väst, 5 000 kronor för studier i engelska.
Ur Brita och Sven Åhmans stipendiefond:

Ann Axelsson, frilans, 10 000 kronor för studier av ungdomars tidningsläsande.
Maria Jacobson, frilans, 20 000 kronor för uppföljande studier av stereotyper av kvinnor och män i bildmedier.
Gustaf Stridsbergs minnesstipendium:

Lisa Grenfors, TV4 Nyheterna, 10 000 kronor för studier av hur medierna arbetar i Irak och skillnaden i nyhetsförmedlingen i kurdiska, engelskspråkiga och svenska medier.
Karin och Arthur Elgstrands Idunfond samt CEF Lindensteins stipendium:

Anette Olofsson, Tidningen Hemslöjden, 7 700 kronor, för studier av docktillverkning i Tjeckien.
Otto och Anna Elgh-Lundbergs stipendier:

Ingela Bendt, frilans, 22 500 kronor, för studier i USA av hur man efter den 11 september överbryggar religiösa motsättningar mellan olika grupper.
Ingmarie Froman, frilans, 25 000 kronor för studier av hur muslimer som en religiös minoritet i europeiska länder kan hitta en egen identitet.
Björn Gustavsson, frilans, 12 000 kronor för orienterande studier av musikteaterns situation i dagens Wien.
Lars Olov Rindberg, Länstidningen Östersund, 17 000 kronor för studier av hur den irländska litterära traditionen återspeglas på teaterscenerna i Dublin.
Eva Swedenmark, Tidningen Fönstret, 17 000 kronor för studier av hur marknadsekonomin och ett politiskt öppnare klimat påverkat Unga Teatern i Hanoi.
Stiftelsen Axel Johanssons minne:

Janne Gustafsson, Östgöta Correspondenten, 15 000 kronor för studier av nyhetsgrafik på två olika tidningar i Spanien och USA.
Ulf Johansson, Smålandsposten, 15 000 kronor för studier av oberoende och regimvänliga tidningars publicistiska hållning i dagens Iran.
Gellert Tamas, frilans, 25 000 kronor, för studier av Berlusconis påverkan på debattklimatet i italienska medier, inte minst synen på mångkultur och invandring.
GH von Kochs stipendiefond:

Christina Swahn, , frilans, 5 000 kronor för studier av förekomsten av utländska bemanningsföretag i svensk industri.
Danska ambassadens stipendium:

Anna Pia Åhslund, frilans, 5 000 kronor för studier av kulturjournalisternas villkor i Danmark jämfört med svenska förhållanden.
Sida-stipendier i utvecklingsfrågor:

Ylva M Andersson, Göteborgs-Posten, 20 000 kronor för studier av hur kvinnor i Israel och Palestina organiserar sig över åsikts- och partigränser för att få en fredlig lösning på konflikten i Mellanöstern.
Susanna Baltscheffsky, Svenska Dagbladet, 28 000 kronor för fördjupande studier av miljöproblemen i Kina, främst utsläppen av växthusgaser, till följd av landets ekonomiska utveckling.
Eva Carlsdotter, Sundsvalls Tidning, 30 000 kronor för studier av HIV och AIDS ur ett kvinnoperspektiv i Uganda, ett land som lyckats bromsa sjukdomens utbredning.
Ghita Huldén, TV4, 20 000 kronor, för studier av den växande kvinnorörelsen i Jordanien och Palestina med särskild inriktning på jämställdhet, hedersmord och våld mot kvinnor.
Marianne Kihlberg, , Sveriges Radio, 30 000 kronor, för att studera hur Nigerias unga demokrati klarar övergången från ett totalitärt militärt styre till ett öppet demokratiskt samhälle.
Else-Marie Lundin, Kvällsposten, 17 000 kronor för studier av ett projekt i Thailand riktat till handikappade ungdomar som genom utbildning förhindrar att de dras in i prostitution.
Katarina Sandström Blyme, frilans, 25 000 kronor, för studier av hur adoptionsorganisationernas bistånd påverkar inhemska adoptioner i Indien.
Emilie Wellfelt, Hallandsposten, 30 000 kronor för studier av nutida slaveri i östra Indonesien.
Västra Kretsens stipendium:

Karin Wettre, Göteborgs-Posten, 20 000 kronor för jämförande studier av debatt och konflikter kring bärande av slöja i skolor i Frankrike och Sverige.
Olle Engkvistpriset delas ut av Stockholms Byggnadsförening i början av februari.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.