Stipendiater 2005

Hiertanämnden har fördelat Publicistklubbens stipendier för år 2005.

Eva Ekelöf, frilans, får Lars Johan Hiertas stipendium, 50 000 kronor, för studier av hur globaliseringen och den papperslösa invandringen påverkar arbetsmarknaden i Sverige och EU.

Sveriges Radios och Gränna Tidnings stipendier samt Helgens Nyheters stipendier går till följande:
Matilda Durehed, Sveriges Radio, 15 000 kronor för studier i arabiska.
Magnus Kristenson, frilans, 18 000 kronor för studier i spanska.
Ursula Stigzelius, frilans, 12 000 kronor för studier i ryska.

Sida-stipendier i utvecklingsfrågor går till:
Malin Avenius, frilans, 25 000 kronor för att ombord på isbrytaren Oden studera ekologi och miljöproblem i Arktis och dess roll i den globala uppvärmningen.
Lars Bärtås, frilans, 21 000 kronor för att i södra Indien studera hur byråd verkar och genomdriver utvecklingsprojekt på landsbygden.
Tomas Eriksson, Monsun Media AB, 26 000 kronor för miljöstudier i Dhaka, Bangladesh, med särskild inriktning på vattenförsörjning.
Görrel Espelund, frilans, 15 000 kronor, för att med utgångspunkt i Rwandatribunalens arbete studera vilka utmaningar det internationella rättsystemet ställs inför när det gäller åtal, utredningar, vittnesmål och straff.
Calle Hård, Västerbottens-Kuriren, 20 000 kronor, för att studera problemen med hustrubränning i Kerala och hur medborgarrättsorganisationer arbetar med frågan.
Ylva Johnson, frilans, 30 000 kronor, för granskning av hur den sydafrikanska regeringens AIDS-politik och synen på bromsmediciner omsätts i praktiken.
Ulla Nordfors, Svenska kyrkan, 20 000 kronor, för att i fiskesamhällen i södra Indien studera hur hjälp till självhjälp-projekt på befolkningens villkor kan avlösa katastrofinsatser.
Marie Närlid, frilans, 30 000 kronor, för att i Östeuropa och Sydafrika studera sociala och ekonomiska strategier mot hiv/AIDS och jämföra erfarenheterna med tuberkulosbekämpning.
Beatrice Palm, frilans, 20 000 kronor för att studera hur UNDPs stödprogram i Srebrenica i Bosnien kan förhindra nya etniska konflikter i området.
Pernilla Ståhl, frilans, 18 000 kronor, för att i Kenya studera hur den amerikanska biståndspolitiken påverkar familjeplanering och AIDS-bekämpning.

Internationella Pressinstitutets stipendium till Allan Hernelius minne:
Bertholof Brännström, Västerbottens-Kuriren, 8 000 kronor för studier i Estland av press- och yttrandefrihet efter självständigheten.

Danska ambassadens stipendium:
Stephan Wagner, frilans, 5 000 kronor, för att studera integrationen mellan Skåne och Själland.

De kvinnliga journalisternas stipendium:
Cecilia af Jochnick, frilans, 5 000 kronor, för kurs i digitalfoto, bildhantering och DTP i Danmark.

Gustaf Stridsbergs minnesstipendium:
Anders Ljungberg, Sydsvenskan, 15 000 kronor för att i USA studera hur amerikanska tidningar arbetar med att öka mångfalden bland medarbetare, läsekrets och i det journalistiska innehållet.

Stiftelsen Axel Johanssons minne:
Börje Gavér, Norrköpings tidningar, 15 000 kronor, för att studera hur journalister i Kina orienterar sig mot de marknadskrafter som kommer med ökade kontakter med väst.
Thomas Gustafsson, Aftonbladet, 15 000 kronor, studera massmediernas roll i unga demokratier i Sydamerika.
Knut Kainz Rognerud, Dagens Nyheter, 25 000 kronor samt ur 80-årsfonden 5 000 kronor för att studera europeiska ekonomijournalisters arbete med att granska företag och framförallt börsbolag.

Tidningen Expressens stipendium:
Tom Juslin, Västerbottens-Kuriren, 5 000 kronor, samt ur Stiftelsen Axel Johanssons minne 5 000 kronor, för att på emigranttidningen Norden i New York följa emigranters möjlighet att hålla sig informerade förr och nu.

Brita och Sven Åhmans stipendiefond:
Pia Carlson, frilans, 15 000 kronor, för studier av alternativ och komplementär medicin i sjukvården.
Marie von Garaguly, frilans, 15 000 kronor för att i USA studera arbetet med autistiska barns utveckling och jämföra metoderna med de som används i Sverige.

Otto och Anna Elgh-Lundbergs stipendier:
Karoline Eriksson, Svenska Dagbladet, 15 000 kronor, för att praktisera på The Village Voice i New York.
Marika Hemmel, frilans, 14 000 kronor, för att delta i The World Mystery Convention om kriminallitteratur.
Maria Herngren, Arbetarnas Bildningsförbund, 19 000 kronor, för studier av litteraturens och teaterns roll för barn och ungdomar i Iran.
Lena Kvist, frilans, 17 000 kronor, för att studera litteraturkritik i brittiska dagstidningar.
Karin Kämsby, frilans, 14 000 kronor, för studier i London av engelsk teater och teaterkritik.
Gert Lundstedt, frilans, 11 000 kronor, för att granska samarbetet i Europa mellan regionala filmcentra med utgångspunkt i ett samarbetsprojekt i EU.

Gotthard Johanssons minne:
Marie Lundström, Sveriges Radio, 7 000 kronor för att utföra en fri undersökning av Det Gula, bland annat genom konstnärsbesök i Berlin.

Publicistklubbens Västra krets:
Emil Sernbo, Faktum, 20 000 kronor, för att besöka en gatutidningskonferens i Buenos Aires samt besöka gatutidningskolleger i Argentina och Uruguay.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.