Stipendiater 2006

Hiertanämnden har fördelat Publicistklubbens stipendier för år 2006.

Lars Johan Hiertas stipendium 50.000 kr
Martin Jönsson, SVT För att undersöka hur Spanien hanterar det historiska traumat efter Francos diktatur. En ny generation vill påverka den officiella historieskrivningen kring bildandet av den unga spanska demokratin.

SIDA-stipendier:
Thomas Björklund, GP, 16.000 kr för att studera arbetet vid Dar Al-Kalima-skolan i Betlehem, där hälften av eleverna är muslimer och hälften kristna.
Anna Dahlberg, Expressen, 30.000 kr för studier i Irak för att kartlägga den shiamuslimska renässansen och den sunnimuslimska motreaktionen.
Anders Elghorn, Sia, 24.000 kr för att studera effekter för fackligt arbete i samband med IKEAs etablering i, och flytt från, Malaysia.
Erland Huledal, Aftonbladet, 20 000 kr för att undersöka landkonflikter mellan olika befolkningsgrupper i Sydafrika.
Rickard Jakbo, frilans, 13.000 kr för att studera globaliseringens effekter på arbetsmarknaden i USA och Mexico.
Roland Johansson, TT, 30.000 kr, för att i Zambia studera hur naturresurser utnyttjas på ett uthålligt sätt.
Anna Kakuli, frilans, 20.000 kr för att undersöka hur konsumentpåtryckningar i Europa kan påverka en rättvisare handel och bättre anställningsvillkor för kvinnor i Kenya.
Lars Myr, Värmlands Folkblad, 14.000 kr för att studera effekterna av de stora skogsbränderna i Portugal under 2003-2005.
Joackim Stokstad, frilans, 24.000 kr för jämförande studier mellan ett privat och ett SIDA-finansierat biståndsprojekt i Tanzania.
Annika Witting, Sveriges Radio, 30.000 kr för att genomföra studier i Gujarat Indien om vilken betydelse radion har för att stärka kvinnors politiska medvetenhet.

Sveriges Radios och Gränna Tidnings stipendier, Helgens Nyheter stipendier, samt Allmänna Understödsfonden går till följande:
Marie Anell, Iris Intermedia, 12.000 kr för studier i arabiska
Karin Diffner, Dalarnas Tidningar, 12.000 kr för studier i italienska
Gunnar Gramnes, Sveriges Radio, 29.000 kr för studier i engelska
Gunilla Kinn, frilans, 18.000 kr för studier i spanska
Petra Qviding, frilans, 12.000 kr för studier i portugisiska

Övriga stipendier
Brita och Sven Åhmans stipendiefond:
Malin Kling, Faktum, 22.200, för besök vid International Network of Street Papers, för att lära sig utveckla nyhetsservice för hemlösa.
Peter Hallbäck, Nya Lidköpings-Tidningen, 10.000 för studier av tabloidtidningar i Danmark.

Gustaf Stridsbergs minnesstipendium:
Carina S:son-Wigren, Tidningen Skogsland, 15.000 kr, för att i USA studera volontärverksamhet i statliga skyddade skogar.

Karin och Arthur Elgstrands Idunfond:
Sven Östes minnesfond:
Lars Grimbeck, Hallands Nyheter, 15.000 kr för att undersöka amerikanska frikyrkors inflytande på Svenska Kyrkan.

CEF Lindensteins stipendium:
Henning Haglinds fond:
Jerker Andersson, frilans, 15.000 kr för att vidareutveckla sitt fotografiska språk genom besök på workshop i Arles.

80-årsfonden:
Chefredaktör Axel Johanssons fond:
Per Agerman, Affärsvärlden, 14.000 kr, för att studera hur lokala medier granskar finansiell verksamhet i Schweiz och Liechtenstein, med kopplingar till bolag som agerar på Stockholmsbörsen.

Tidningen Expressens stipendium:
De kvinnliga journalisternas stipendium:
Linda Larsson Kakuli, SVT, 15.000 kr för förkovran i datorstödd research på Center for Public Integrity i Washington.

Alfhild Bernschölds Fond:
Märta Holkers, frilans, 8.000 kr för att delta i internationell konferens om konstglas.

GH von Kochs Fond:
Johan Wickströms och Kristina Swahns Minnesfond:
Åhlén o Åkerlunds Fond:
Per Fäldt, Hallands Nyheter, 13.000 kr för studier i Sverige och utomlands om det otydliga regelverket för ”villavagnar” och de konflikter det innebär.

Publicistklubbens stipendiekonto:
Torsten Ehrenmarks minnesstipendium:
Linda Sundgren, frilans, 11.000 kr för att studera FN:s sjösäkerhetsorganisation i London.

Danska Ambassadens stipendium:
Åhlén o Åkerlunds fond:
Mattias Davidsson, Tidningen Arbetarskydd, 7.500 kr för studier av Internets påverkan på de traditionella antikvariaten.

Otto och Anna Elgh-Lundbergs stipendier:
Karin Kämsby, frilans, 14.000 kr för resa till Island för att studera kommersialisering av kulturlivet i Norden.
Mats Nileskär, Sveriges Radio P3, 15.000 kr för att studera muterade hip-hop-former i den amerikanska södern.
Per Sinding-Larsen, SVT, 34.000 kr för att studera populärkulturens framväxt i Kina och dess betydelse.
Margareta Sörenson, frilans, 25.000 kr för studier av förändringen inom klassiska japanska teater- och dansformer.

Stiftelsen Axel Johanssons minne:
Arne Järtelius, Nationalencyklopedin, 8.500 kr, för studier av speciallexikon i Tyskland.
Magnus Nildén, SVT, 17.500 kr för studier av fenomenet ”medborgarreportrar” i Sydkorea.
Anders Steinvall, DN, 25.000 för att studera kanadensisk arbetskraftsinvandring och invandringspolitik.
Oscar Swartz, frilans, 20.000 kr för att studera vilken betydelse utvecklingen av digitala medier har för upphovsrätten.

Wilhelm Ericsons fond:
Ami Lönnroth, frilans, 10.000 kr för studier i Norge av norsk debatt kring den feministiska socialpsykologen Berit Ås.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.