Stipendiater 2007

Hiertanämnden har fördelat Publicistklubbens stipendier för år 2007.

Lars Johan Hiertas stipendium 50 000 kronor

Tina Thunander, SVT, för att undersöka beslutsprocessen kring skilsmässa vid shariadomstolar i Libanon och Iran och dess betydelse för muslimska kvinnors möjlighet att få skilsmässa i Sverige.

SIDA- stipendier

Ander Gunilla, Land Lantbruk 30 000, för att studera hur bomullsodling i Västafrika påverkas av i-ländernas jordbrukssubventioner.
Carlesson Agneta, LO/Frilans, 26 000, hur Vietnams medlemskap i WTO kommer att påverka arbetsmarknadspolitiken.
Dickson Björn, frilans, 25 000, för att studera pressfrihet i Colombia.
Fridén Pia , frilans, 30 000, för att studera synen på våldtäkt och könsrollsmönster i Sydafrika.
Furuhagen Vestergren Åsa, frilans, 28 000, hållbar utveckling i området kring Victoriasjön.
Jemsby Carolina, frilans, 25 000, för att praktisera på Human Rights Watch.
Leijonhufvud Göran, frilans, 22 000 för att studera internet som maktmedel i Kina.
Näslund Lena, SR, 29 000, för att i Uganda studera hur skydd av djur och miljö påverkar lokalbefolkningens levnadsvillkor.
Orrenius Anders, Riksdag och Departement, 27 000, för att studera konsekvensen av det svenska demokratibiståndet för den politiska reformprocessen i Vietnam.

Språkstipendier

Edgren Anders, Utbildningsradion, 15 000 ungerska.
Gustavsson Agneta, frilans, 20 000 ryska.
Häggström Bibi, Sydsvenskan, 14 000 bosniska.
Nejman Fredrik, frilans, 11 000 ryska.
Quiding Petra , frilans, 14 000 grekiska.
Ziegerer Jessica, Ystads Allehanda, 15 000 spanska.

Övriga stipendier

Ahlqvist Carin, frilans, 13 000, för att resa Prix Europa i Berlin.
Alskog Johanna , Eskilstuna-Kuriren, 9 200, kurs i konsumentjournalistik i Berlin.
Bagge Peter, SVT, 9 000, BBC användning av medborgarjournalistik i form av SMS, e-post, mobilkamerabilder.
Bergström Charlotte, Hallands Nyheter, 8 000, besöka konstbiennalen i Istanbul.
Bäckström Lärneby Johanna, GP, 20 000, undersöka kopplingen mellan den organiserade kriminaliteten på Balkan och i Sverige.
Cronenberg Elke , frilans,14 500, kurs i USA i datorstödd journalistik.
Ekström Andreas, Sydsvenska Dagbladet, 20 000, för att studera pressfrihets utveckling i de statskontrollerade medierna i Hongkong.
Eriksson Bengt, frilans, 25 000, studera världsmusik i Israel.
Floreman Ylva, frilans, 10 000, från Stiftelsen Allmänna Understödsfonden.
Grahn Marie, GP, 15 600, för att studera ekologisk matförsäljning i USA.
Haalkjaer Erik, frilans, 15 000, studera risker för La Natión, en tidning i Costa Rica, som vågar avslöja korruption.
Jacobsson Agneta , frilans, 17 500, för att studera medieaktivism i USA.
Jonsson Mats, SR, 27 000, för att studera arbetet i ungdomsorkestrar i Venezuela.
Karlsson Andreas, frilans, 19 000, studera möjligheten att nå en fredlig lösning Kosovo.
Kazimirovskaja Natalia, frilans, 18 500, för att resa till Ryssland och studera modern teater.
Kihlström Eva, frilans, 20 000, studier av hur fängslande talare fångar en publik.
Larsson Ragnhild, frilans, 20 000, för att studera jobbpendling inom EU.
Lindell Charlotta, frilans, 16 000, studier i England av självbiografiska sk ”misery memoirs”.
Lindstrand Nils, frilans, 25 000, för studier av ny teknik inom massa-och pappersindustrin.
Lundberg Sten, Örebro Landstings tidning/frilans, 24 000, kvinnornas ekonomiska situation på landsbygden i Kina.
Müller Arne, SVT, 15 000, för att studera konsekvenser av elmarknadens avreglering.
Nylander Titti, SR, 10 000, för studier i Italien om varför kvinnor varken arbetar, föder barn eller engagerar sig politiskt.
Persson Johan, Trelleborgs Allehanda, 8 000, för studera hur dagstidningen Diario Cordoba gör för att nå fler unga läsare.
Rehn Per-Anders, GP, 23 000, för att studera hur dagstidningar i USA hanterar sina webutgåvor.
Rittvall Yvonne, frilans, 9.100, för att dokumentera miljöer i Sara Lidmans fotspår.
Rolfer Bengt, frilans, 9 000, studiebesök vid arbetslivsinstitutet på Irland.
Sandstig Ola, frilans, 14 000, för att studera den global uppvärmningen konsekvenser för Alpländerna.
Schyberg Dick, Tecknaren, 17 000, studieresa till serietidningsförlag i Seattle, USA.
Thoren Magnus, SR, 22 000, för att studera konsekvensen av den spanska flyktingamnestin för landets ekonomi.
Ullgren Malin, Bang, 24 500, för att studera feminisk teori och journalistik i USA.
Wikström Jeppe, Bokförlaget Max Ström/frilans, 10 000, för att studera hur arkivbilder kan ge uppslag till nya journalistiska projekt.
Åkersson Robert, frilans, 15 000, för att resa till en tvärvetenskaplig konferens i USA.
Zithova Dagmar, Tidningen Automation, 5 000, för att studera pressetik i nya EU-länder.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.