Tack för din medverkan!

Enkätsvaren kommer att gås igenom och någon gång i början av nästa år kommer vi kunna sammanställa informationen.

Har du frågor om enkäten mejla Publicistklubbens webbredaktör Ola Henriksson.

Åter till startsidan på Publicistklubben.se.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.