5/4: Lasse Wierup gästar PK Östras årsmöte

Lasse Wierup. Foto: Mattias Alm/Sveriges Radio
Av: Jakob Kindesjö 7 mars 2022

Välkommen till årsmöte i Publicistklubbens Östra krets som hålls tisdag 5 april kl 19.00. Mötet hålls digitalt och gästas efteråt av Lasse Wierup för ett samtal om gängkriminaliteten.

Lasse Wierup, journalist på Dagens Nyheter, bevakar sedan länge händelser och skeenden inom kriminalitet och kriminalpolitik. Han har skrivit flera uppmärksammade böcker, däribland "Svensk maffia" och "Gangsterparadiset", och jobbar nu med ett nytt bokprojekt.

Samtalet med Lasse kommer att handla om förutsättningar att journalistiskt bevaka den organiserade brottsligheten och vad som är på väg att hända inom gängkriminaliteten i Sverige. Möjlighet finns även att ställa dina egna frågor.

Anmäl dig till mötet senast samma dag, tisdag 5 april kl 16.00 till jakob.k@me.com.

Dagordning

 1. Utseende av justeringsmän vid mötet.
 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
 3. Styrelsens berättelse.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 7. Val av ordförande och kassör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant.
 11. Val av ledamot till Hiertanämnden.
 12. Val av ordförande och ledamöter i valnämnden.
 13. Motioner och övriga ärenden.

Årsmöteshandlingar

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.