PK stöttar Realtid: SLAPP är ett hot mot pressfriheten

Av: Noa Bachner 18 december 2020

Publicistklubben har tillsammans med Svenska PEN, Reportrar utan gränser och Svenska Journalistförbundet gjort ett uttalande om de juridiska åtgärder som riktas mot finanstidningen Realtid genom metoden SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation). Bakom rättsprocessen står affärsmannen Svante Kumlin.

Något förenklat kan SLAPP beskrivas som missbruk av juridiska metoder för att hota och skrämma någon till tystnad. Det här är vanligt förekommande i andra länder, men relativt nytt i Sverige. SLAPP har blivit vanligare i takt med att pressfriheten försämrats. Metoden används allt oftare av personer i maktpositioner inom näringslivet och politiken för att få tyst på granskande journalister. 

Ytterligare publiceringar i ämnet:

Robert Aschberg i Aftonbladet: "Hotet mot Realtid är ett hot mot oss alla"

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.