• Publicistklubben

Norra Norrland

Norra Norrlandskretsen

Ordförande

Anne Pettersson, anne.pettersson@folkbladet.nu

Vice ordförande

Magdalena Martinsson, magdalena.martinsson@sr.se

Kassör

John Bakke, johnbakke85@gmail.com

Ledamöter

Elin Axelsson, elin.axelsson@folkbladet.nu

Thomas Sarri, thomas.sarri@sr.se

Ulrika Nohlgren, ulrika.nohlgren@norran.se

Linnea Lindholm, linnealindholm@yahoo.com.au

Marilén Karlsson, marilenkarlsson@hotmail.com

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem