• Publicistklubben

Publicistklubbens organisation

Stockholmskretsen
Ordförande: Robert Aschberg
Se styrelse

Södra Norrlandskretsen
Ordförande: Erik Sjölander
Se styrelse

Norra Norrlandskretsen
Ordförande: Marit Israelsson
Se styrelse

Östra kretsen
Ordförande:Anna-Karin Thorstensson
Se styrelse

Västra kretsen
Ordförande: Csaba Bene Perlenberg
Se styrelse

Södra kretsen
Ordförande: Teresa Lindstedt
Se styrelse

Hiertanämnden
Ordförande: Erik Fichtelius
Se styrelse

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem