Östra kretsens styrelse

Styrelsen i Publicistklubbens östra krets

Vald vid årsmötet den 11 april 2024.

Ordförande
Peter Olsson
peter.j.olsson@sverigesradio.se
036–215 66 57

Kassör
Rebecka Montelius
rebecka.montelius@svt.se

Sekreterare
Jakob Kindesjö
jakob.kindesjo@hemhyra.se

Övriga ledamöter:

Jenny Eriksen
jenny.eriksen@corren.se

Marie Kerrolf
marie.kerrolf@vt.se

Fredrik Nygren
fredrik.nygren@nt.se

Suppleanter:

Ulrik Svedin
ulrik.svedin@liu.se

Kaisa Lappalainen

Representant Hiertanämnden:

Lena Grape Lillehorn
lena@gate1.se

Revisorer:
Mikael Sönne
Zenaida Hadzmahovic

Valberedning:
Sigrid Edsenius
Anna-Karin Thorstensson
Christer Kustvik

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.