Östra kretsens styrelse

Styrelsen i Publicistklubbens östra krets

Vald vid årsmötet den 20 april 2023

Ordförande
Peter Olsson
peter.j.olsson@sverigesradio.se
036–215 66 57

Kassör
Mia Karlsvärd
mia@miakarlsvard.com

Sekreterare
Jakob Kindesjö
jakob.kindesjo@hemhyra.se
070–204 54 48

Övriga ledamöter:

Jenny Eriksen
jenny.eriksen@corren.se

Marie Kerrolf
marie.kerrolf@vt.se

Sofie Lycksell
sofie.lycksell@sverigesradio.se

Fredrik Nygren
fredrik.nygren@nt.se

Suppleanter:

Ulrik Svedin
ulrik.svedin@liu.se

Nick Näslund
nick.naslund@sverigesradio.se

Representant Hiertanämnden:

Lena Grape Lillehorn
lena@gate1.se

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.