Östra kretsens styrelse

Styrelsen i Publicistklubbens östra krets sedan årsmötet den 5 april 2022

Ordförande
Sofie Lycksell
sofie.lycksell@sverigesradio.se
070–828 05 03

Sekreterare
Jakob Kindesjö
jakob.kindesjo@hemhyra.se
070–204 54 48

Kassör
Mia Karlsvärd
mia@miakarlsvard.com

Övriga ledamöter:

Jenny Eriksen
jenny.eriksen@corren.se

Marie Kerrolf
marie.kerrolf@vt.se

Ulrik Svedin
ulrik.svedin@liu.se

Helena Isaksson
helena@helenaisaksson.se

Fredrik Nygren
fredrik.nygren@nt.se

Suppleant

Nick Näslund
nick.naslund@sverigesradio.se

Representant Hiertanämnden:

Annika Ekstedt
annika.ekstedt@corren.se

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.