• Publicistklubben

Södra kretsen

STYRELSEN PK SÖDRA  2020-21:

Ordförande
Agneta Nordin
Tel: 0708-183856
agneta@agnetanordinmedia.se

Vice ordförande

Esfar Ahmad (samt PK Södras representant i Hiertanämnden)

Sekreterare

Matias Rankinen

Kassör/Skattmästare

Birgitta Piper, birgitta.piper@gmail.com

Ledamöter

Heidi Avellan

Maria Rydhagen

Tom Wall

Elisaveta Gräsbeck

Thord Eriksson

Suppleanter

Anders Nilsson, Csaba Bene Perlenberg och Kenneth Sundin

Revisorer

Leo Gullbring, Pia Lobell, Lotta Wendel

Valnämnden

Karin Arbsjö (sammankallande), Revend Shexo, Johan Malmberg

Publicistklubben Södra finns också som sida på Facebook.com/pk.sodra och på Twitter/pksodra

(Uppdaterad 2021-07-07)

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem