Södra kretsens styrelse

STYRELSEN PK SÖDRA  2022-23:

Ordförande
Thord Eriksson

thord@thorderiksson.se

Vice ordförande

Esfar Ahmad (samt PK Södras representant i Hiertanämnden)

Sekreterare

Kassör/Skattmästare
Birgitta Piper

birgitta.piper@gmail.com

Ledamöter

Matias Rankinen

Tom Wall

Elisaveta Gräsbeck

Heidi Avellan

Rakel Chukri

Fredrik Önnevall

 

Suppleanter

Kenneth Sundin

Anders Nilsson

Hanna Viberg

 

Valberedning

Csaba Bene Perlenberg (sammankallande), Karin Arbsjö, Elisabeth Lindbäck

 

Revisorer

Leo Gullbring, Lotta Wendel, Pia Lobell

 

 

 

Anders Nilsson, Petter Larsson, Elisaveta Gräsbeck och Kenneth Sundin.

Revisorer

Leo Gullbring, Pia Lobell, Lotta Wendel.

Valnämnden

Karin Arbsjö (sammankallande), Revend ?êxo, Johan Malmberg.

Publicistklubben Södra finns också som sida på Facebook.com/pk.sodra och på Twitter/pksodra

(Uppdaterad 2020-10-08.)

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.