Södra kretsen

Följ PK Södra på sociala medier!
FacebookBlueskyInstagramThreadsX

Min sida – uppdatera dina medlemsuppgifter, kontrollera och betala medlemsavgift m.m. Finns även som app för iOS och Android. (Klicka ”Skapa konto” för att komma igång!)

SÖDRA KRETSENS STYRELSE

Kontakt: sodra@publicistklubben.se (vi läser och besvarar mejl dagligen)

Ordförande: Kolbjörn Guwallius kontakt@kolbjorn.se

Vice ordförande: Esfar Ahmad
(även PK Södras representant i Hiertanämnden)

Skattmästare (kassör): Birgitta Piper birgitta.piper@gmail.com

Övriga ledamöter
Alva Mårtensson
Kenneth Sundin
Tom Wall
Fredrik Önnevall

Suppleanter
Elisaveta Gräsbeck
Anders Nilsson

Valberedning
Csaba Bene Perlenberg (sammankallande)
Karin Arbsjö
Elisabeth Lindbäck

Revisorer
Leo Gullbring
Pia Lobell
Lotta Wendel

PK SÖDRAS STIPENDIUM

Varje år sedan 2015 delar PK Södra ut ett stipendium till en journalist som har utmärkt sig på något sätt. Läs mer…

Har du fått mejl om dataskyddssamtycke? Om länken i mejlet leder till member.myclub.se så är det från oss och vi vill gärna att du följer instruktionerna. Det handlar om att tillvarata dina intressen enligt gdpr. Du kan läsa dataskyddspolicyn här…

Sidan uppdaterad 2023-12-06

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.