Södra kretsens styrelse

Följ PK Södra på sociala medier!
FacebookTwitterInstagram

Ordförande: Kolbjörn Guwallius kontakt(a)kolbjorn.se

Vice ordförande: Esfar Ahmad
(även PK Södras representant i Hiertanämnden)

Skattmästare: Birgitta Piper birgitta.piper(a)gmail.com

Ledamöter
Alva Mårtensson
Kenneth Sundin
Tom Wall
Fredrik Önnevall

Suppleanter
Anders Nilsson
Elisaveta Gräsbeck

Valberedning
Csaba Bene Perlenberg (sammankallande)
Karin Arbsjö
Elisabeth Lindbäck

Revisorer
Leo Gullbring
Lotta Wendel
Pia Lobell

Sidan uppdaterad 2023-05-03

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.