• Publicistklubben

Södra kretsen

STYRELSEN PK SÖDRA  2020-21:

Ordförande
Csaba Bene Perlenberg
Tel: 0763-46 76 67
csaba.perlenberg@gmail.com

Vice ordförande

Esfar Ahmad (samt PK Södras representant i Hiertanämnden)

Sekreterare

Kassör/Skattmästare
Birgitta Piper, birgitta.piper@gmail.com

Ledamöter

Heidi Avellan

Nellie Erberth

Dahlia Naji

Matias Rankinen

Maria Rydhagen

Erik Tjernström

Tom Wall

Suppleanter

Anders Nilsson, Petter Larsson, Elisaveta Gräsbeck och Kenneth Sundin.

Revisorer

Leo Gullbring, Pia Lobell, Lotta Wendel.

Valnämnden

Karin Arbsjö (sammankallande), Revend ?êxo, Johan Malmberg.

Publicistklubben Södra finns också som sida på Facebook.com/pk.sodra och på Twitter/pksodra

(Uppdaterad 2020-10-08.)

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem