Södra kretsen

Följ PK Södra på sociala medier!
FacebookBlueskyInstagramThreadsX

Min sida – uppdatera dina medlemsuppgifter, kontrollera och betala medlemsavgift m.m. Finns även som app för iOS och Android. (Klicka ”Skapa konto” för att komma igång!)

SÖDRA KRETSENS STYRELSE

Kontakt: sodra@publicistklubben.se (vi läser och besvarar mejl dagligen)

Ordförande: Kolbjörn Guwallius kontakt@kolbjorn.se
Vice ordförande: Alva Mårtensson
Skattmästare (kassör): Birgitta Piper birgitta.piper@gmail.com
Representant i Hiertanämnden: Kersti Forsberg

Övriga ledamöter
Esther Arndtzén
Jonas David
Stefan Nilsson
Sebastian Sundin
Sofia Sundström
Kotada Yonus

Suppleanter
Elisaveta Gräsbeck
Anders Nilsson

Valberedning
Esfar Ahmad (sammankallande)
Karin Arbsjö
Fredrik Önnevall

Revisorer
Nyval av revisorer görs på extra medlemsmöte i maj.
Leo Gullbring
Pia Lobell
Lotta Wendel

PK SÖDRAS STIPENDIUM

Varje år sedan 2015 delar PK Södra ut ett stipendium till en journalist som har utmärkt sig på något sätt. Läs mer…

Har du fått mejl om dataskyddssamtycke? Om länken i mejlet leder till member.myclub.se så är det från oss och vi vill gärna att du följer instruktionerna. Det handlar om att tillvarata dina intressen enligt gdpr. Du kan läsa dataskyddspolicyn här…

Sidan uppdaterad 2024-03-28

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.