• Publicistklubben

Södra Norrlandskretsen

Ordförande
Oskar Nord
Mittmedia
oskar.nord@mittmedia.se

Sekreterare
Tomas Izaias Englund

Mittmedia

tomas.englund@mittmedia.se

Kassör
Tomas Tiberg
Pensionär
tomas.tiberg@bredband.net

Pierre Ragnehag
SVT Nyheter Västernorrland (Sundsvall)
pierre.ragnehag@svt.se

Rolf Lunneborg
SVT Nyheter Västernorrland (Sundsvall)
rolf.lunneborg@svt.se

Om Publicistklubben

PK:s viktigaste uppgifter är två: Att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten och att främja debatt. Båda är lika viktiga. Du behöver PK, eftersom du och tusentals PK-medlemmar i hela landet skapar en konkret arena för det offentliga samtalet i Sverige. PK är en av de viktigaste platserna för det publicistiska samtalet.

Läs mer om oss

Bli medlem

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.

Bli medlem