Södra Norrlandskretsens styrelse

Ordförande
Oskar Nord
Mittmedia
oskar.nord@mittmedia.se

Sekreterare
Tomas Izaias Englund

Mittmedia

tomas.englund@mittmedia.se

Kassör
Tomas Tiberg
Pensionär
tomas.tiberg@bredband.net

Pierre Ragnehag
SVT Nyheter Västernorrland (Sundsvall)
pierre.ragnehag@svt.se

Rolf Lunneborg
SVT Nyheter Västernorrland (Sundsvall)
rolf.lunneborg@svt.se

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.