Stockholmskretsens styrelse

Ordförande: Robert Aschberg

Vice ordförande med internationellt ansvar: Martin Ahlquist, frilans

Sekreterare: Joel Dahlberg, Svenska Dagbladet

Programsekreterare: Olivia Svensson, Aftonbladet

Biträdande programsekreterare: Linnea Carlén, Sveriges Television

Biträdande programsekreterare: Nina Solomin, Fokus

Klubbmästare: Erik Sjölander, Sveriges Radio

Skattmästare: Susanna Lundell, frilans

Medlemsansvarig: Lisa Edwinsson, Dagens Nyheter

Kommunikationsansvarig: Martin Runnquist-Nilsson, Sveriges Radio

Kommunikationsansvarig: Paula Ciavarella, TV4

Kommunikationsansvarig: Lina Dawood, Aftonbladet

Fondförvaltare: Susanna Lundell, skattmästare

Revisorer

Revisorer: Carl Johan von Seth, Dagens Nyheter och Annelie Östlund, frilans

Revisorssuppleant: Birgitta Forsberg, Svenska Dagbladet

Valberedning

Ordförande: Anna Gullberg, Expressen

Ledamöter: Elsa Westerstad, Svenska Dagbladet, Hans Strandberg, Dagens Nyheter, Shabnam Mahmoudkhan, Sveriges Radio

Hiertanämnden

Ordförande: Pia Lille

Ledamöter:
Agneta Kellgren (Sveriges Radio)
Anna Larsson (Sveriges Radio)
Anna Lindmarker (TV4)
Esfar Ahmad (Sveriges Radio)
Lena Grape Lilliehorn (Öst Media)
Lotta Dinkelspiel (frilans)
Magnus Persson (TT)
Malin Jacobson Båth (SVT)
Oskar Nord (Tidningen Ångermanland)
Silan Diljen (DN)
Sofie Österström (DN)
Åke Lundgren (frilans)

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.