Västra kretsens styrelse

Ordförande: Lena Kvist

Vice ordförande och kassaförvaltare: Maria Domellöf-Wik

Sekreterare: Lars Näslund

Ledamöter:

Lasse Edfast

Karwan Faraj

Hanna Grahn

Victoria Greve

Bo Sjökvist

Cornelia Smedberg

Ulrika Tengby-Holm

Petter Trens

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.