Manifestation och upprop för Dawit Isaak under Bokmässan på tioårsdagen gripandet

Av: PK Västra 25 september 2011

”Vi fordrar nya metoder och ett nytt engagemang från såväl svenska som europeiska myndigheter i ansträngningarna att få Dawit Isaak fri”

Det är huvudbudskapet i det uttalande som togs av bland andra nobelpristagarna Herta Müller och Mario Vargas Llosa, Peter Englund, Svenska Akademiens ständige sekreterare, John Ralston Saul, ordförande Internationella PEN, Ola Larsmo, ordförande Svenska PEN Jesper Bengtsson, Reportrar utan gränser samt Anna Falck, vd för Bok & Bibliotek tog på Bokmässan den 23 september, på dagen tio år sedan den svensk-eritreanske journalisten och författaren Dawit Isaak greps i Asmara, Eritrea.

– Det är ett mycket starkt uttalande, säger Björn Tunbäck, journalist i Göteborg, styrelsemedlem i Reportrar utan gränser och engagerad för att få den fängslade Dawit Isaak fri. Det lyfter frågan och opinionen ett par nivåer som också förstärks av att det är just de här företrädarna och organisationerna som står bakom.
Här nedan finns hela uttalandet att läsa.

Åke Lundgren, ordf PK Väst

Manifestation och upprop för Dawit Isaak

Idag högtidlighåller vi ett svart minnesdatum. Den 23 september 2001 fängslades Dawit Isaak tillsammans med flera av sina kollegor från tidningen Setit i ett tillslag från den ertireanska regimen mot representanter för flera oberoende medier. Sedan dess har Isaaks situation sakta men säkert förvärrats. Sedan några år tillbaka är han fånge nr 36 i det ökända dödslägret Eira Eiro, där flera av hans medfångar avlidit av den behandling de utsätts för. Flera av dem sägs också ha tagit sina egna liv. Såvitt vi vet är Dawit Isaak ännu i livet – men de få rapporter som nått oss säger att hans hälsa sakta brutits ned.

Den behandling president Afwerkis regim utsätter sina egna medborgare för är själva orsaken till att Eritrea är ett av världens mest isolerade länder. Eritrea är ett land rikt på naturresurser och skulle kunna blomstra. Men landet förblir slutet mot resten av världen och de som vill hjälpa landet utvecklas hålls inspärrade av en regering som bara utnyttjat landets självständighet för sina egna syften istället för sina medborgares bästa. Det behövs inte mycket för att Eritrea skulle få stöd av det internationella samfundet för att börja utveckla sitt land. Varken mer eller att man släpper de politiska fångarna. Detta vägrar den nuvarande regimen diskutera.

Under tio år har Sveriges regering och utrikesdepartement bedrivit sin tysta diplomati för den svenske medborgaren Dawit Isaaks skull. Åtskilligt hårt arbete har lagts ned på att försöka får Isaak fri. Vi vet det. Men vi säger också att det nu är dags att sluta med tystnaden. Vi förväntar oss nu en tydligare linje från den svenska regeringen och från EU. Tiden för tyst diplomati bör ersättas av aktiv utrikespolitik. Dawit Isaak har inte tio år till.

Som ett absolut minimum bör Sveriges regering och Eus beslutande organ ställa kravet att en internationell delegation från Röda korset får besöka Eira Eiro och ge Isaak och hans kollegor den läkarvård de förmodligen är i stort behov av för att överleva. Om inte detta görs möjligt bör EU undersöka alla till buds stående medel att verka för sanktioner inte bara mot Eritrea utan mot de företag och länder som ännu samarbetar med regimen.

Vi fordrar nya metoder och ett nytt engagemang från såväl svenska som europeiska myndigheter. För Dawit Isaaks skull och för att visa att bekännelsen till det fria ordet inte bara är högtidsfraser som inte rymmer någon realpolitisk tyngd. Också EUs trovärdighet står på spel – vilket vid det här laget borde vara uppenbart för alla.

Göteborg 23 september 2011

Anna Falck, Bok & Bibliotek
Herta Müller, nobelpristagare i litteratur 2009
Mario Vargas Llosa, nobelpristagare i litteratur 2010
John Ralston Saul, ordförande Internationella PEN
Jesper Bengtsson, Reportrar utan gränser/Sverige
Peter Englund, Svenska Akademien
Ola Larsmo, ordförande Svenska PEN

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.