Årsboken 2012: PK Norra Norrland rapporterar

Av: Christina Kennedy 10 april 2013

Hamid, Schibbye och Persson drog fullt hus

2012 blev ännu ett framgångsrikt år för Norra Norrlandskretsens Västerbottenssektion. Årets mest publikdragande arrangemang var höstseminariet i oktober med de nyligen frigivna Etiopiensvenskarna Martin Schibbye och Johan Persson, samt den erfarne utrikesfrilansen Urban Hamid.

Årets styrelse:

Ordförande: Bertholof Brännström, frilans Umeå.
Kassör: Hans Gustafsson, Sveriges Television Umeå.
Ledamöter: Åsa Sundman, Sveriges Radio, Umeå, Stina Klüft, Sveriges Television, Umeå, Anne Pettersson, Folkbladet, Umeå, Jessica Wennberg, Västerbottens-Kuriren, Umeå, Johan Wiechel, TV4 Umeå, Jessica Dhyr, Norran, Skellefteå, Karin Sjöberg, frilans Luleå.
Bertholof B och Karin S har representerat kretsen i PK Sveriges styrelse.
Jessica W har representerat kretsen i Hiertanämnden.

Lokalnyheten som fick vingar
Mannen i bilen eller historien om den medtagne mannen som legat i månader i sin översnöade bil utanför Umeå, levt på snö men överlevt, blev en världssnackis av stort format. Nyheten spreds över världen, inte minst över nätet.
PKs debatt i februari handlade om hur de lokala medierna resonerade kring faktakollar och pressetik i samband med jakten på att vara först och bäst. Vad sker i klickjournalistikens spår var en fråga som diskuterades med närvarande redaktörer.

Saudivapen-avslöjandet och avhoppad politiker
Vid kretsens årsmöte i april deltog SR Ekots Bo-Göran Bodin för att berätta om Saudivapen-avslöjandet – om hur FOI planerat hjälpa den saudiska diktaturen att bygga en vapenfabrik. Runt 100 personer kom till mötet som också öppnats för allmänheten.
I september skulle kretsen ha haft en efterlängtad debatt om politikerbloggar. Dock hoppade huvudpersonen, Umeås S-märkta och flitigt mediekritiskt bloggande kommunalråd Lennart Holmlund av sent kvällen innan. Han hade surnat till över att några medier gjort en grej av att han inte ville att debatten skulle webbsändas.
Beslutet att ställa in debatten blev därefter i sig omdiskuterat. Vissa ansåg att PK-styrelsen vikt sig för Holmlund och kritiserade kretsens styrelse för detta.
Styrelsen var dock enig bakom beslutet, men lärdomen för att slippa liknande incidenter i framtiden blev att alltid förvarna paneldeltagare om möjligheten att debatterna webbsänds.

Rekordpublik när Schibbye och Persson kom
En oktoberlördag genomfördes årets stora arrangemang med seminarier och fest på kvällen. Programpunkterna spände från en diskussion om ett uppseglande gratistidningskrig i Umeå, en inspirerande föreläsning om ett stort lokalt guldspadebelönat miljögräv i Haparanda till en debatt om utrikesfrilansars riskfyllda vardag och usla arbetsvillkor.
Deltagare i denna punkt var de nyligen frigivna journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson samt mångårige utrikesfrilansen Urban Hamid. Åsa Ohlsson från Frilans Riks och SJF-styrelsen deltog också i diskussionerna.
Arrangemanget som var öppet också för andra än medlemmar drog fullt hus = ca 120 personer.

Gratistidningar och uthängd S-topp
Efter en snabb och kort utfrågning av VKs förre vd Erik Orring som med gratistidningen Umeå Tidning nu startat tidningskrig mot sin förre arbetsgivare, drog denna novemberkvälls huvudnummer i gång.
Det handlade om namngivningen av en bedrägerimisstänkt Coop-chef, tillika S-politiker med uppdrag både inom landstinget och kommunen. Så gott som samtliga lokala medier valde att publicera både namn och bild så fort det blev känt att arbetsgivaren Coop polisanmält mannen. Ett publiceringsbeslut som kritiserats på insändarsidorna.
Också denna debatt lockade många aktiva åhörare.

SR-korrar och samarrangemang med PK Södra Norrland
Liksom året därföre inleddes höstsäsongen med tre välbekanta SR-medarbetare som fick berätta om hur de jobbar och lever som utrikeskorrespondenter.
I november genomfördes också ett samarrangemang i Örnsköldsvik med grannkretsen söderut. Där grillades Umeås och Öviks kommunalråd om sina relationer med lokala medier.

Stärkt ekonomi men färre medlemmar
Ekonomin stärktes under året och verksamheten klarades utan att vi behövt begära verksamhetsstöd från centralt håll. Vid årsskiftet hade vi inte heller några skulder vilket innebär att bokslutet är det bästa på flera år.

Medlemsantalet är stabilt. Vi har fått ett antal nya medlemmar under året, samtidigt som en del lämnar på grund av flytt, pensionering eller andra skäl. 178 st betalade medlemsavgift för 2012. Det är tyvärr en minskning med nio jämfört med årsskiftet därföre.

Än är det en bit till vårt mål på 200!

/Styrelsen i april 2013

Årsboken finns att ladda ned i sin helhet här.

 

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.