Årsmöte och debatt i PK 21 april

Av: Kajsa Norell 4 april 2008

Publicistklubben håller årsmöte måndagen den 21 april klockan 18.00 i Café Panorama, Kulturhuset i Stockholm. På årsmötet väljs ny styrelse, valnämnd och representanter till Hiertanämnden.  

KALLELSE TILL PUBLICISTKLUBBENS ÅRSMÖTE
måndagen 21 april kl 18.00 i Café Panorama, Kulturhuset

DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av justeringsmän
4. Val av mötessekreterare
5. Fråga om kallelse till mötet har skett i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna
11. Val av ny styrelse
12. Val av revisorer och en revisorssuppleant
13. Val av Hiertanämnden
14. Utseende av valnämnd
15. Övriga ärenden, ev. stadgeändringar
16. Årsmötet avslutas

Valnämndens förslag till ny styrelse och revisorer för Publicistklubben:
Ordförande Ulrika Knutson, frilans, nyval
Skattmästare Thomas Michélsen, frilans, omval
Sekreterare Hans Strandberg, DI, nyval
Klubbmästare Tonci Percan, frilans, nyval, tidigare ledamot
Programsekreterare Torbjörn Nilsson, Fokus, tidigare ledamot
Fondförvaltare Hans Bolander, DI, omval
Webbredaktör Ola Henriksson, SvD, nyval
Ledamot Annika Ström Melin, omval,
Ledamot Lena Scherman, SvT, nyval
Ledamot Aina Jutterström, TV4, nyval
Ledamot Karin Johansson, Expressen, nyval

Revisor Leila El-Sherif, VA, omval.
Revisor Thorbjörn Spängs, DN, omval.
Revisorssuppleant Christer Hillbom, SR, nyval

PK Stockholms valnämnds förslag till representanter i Hiertanämnden 2008/2009:
Ordförande Björn Ewenfeldt, TT, omval
Sanna Björling, DN, omval                                           
Kerstin Brunnberg, SR, omval
Maria Carling, SvD, omval
Christer Nordin, TV4, omval
Fatima Varhos, SVT, omval
Eric Erfors, Expressen, nyval
Anders Billing, Affärsvärlden, nyval

PK Stockholms förslag till valnämnd:
Arvid Lagercrantz, frilans, sammankallande (omval)
Lena Smedsaas, TV4, (omval)
Kurt Mälarstedt, frilans, (omval)
Matilda E Hanson, SvD, (nyval)
 Monica Saarinen, SR,  (nyval)

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.