Årsmötestalare 27/3 PK Södra: Nils Hanson, Uppdrag Granskning

Av: PK Södra 19 mars 2019

Nils Hanson

 

När: Klockan 18:00-19:30 den 27 mars 2019. (Dörrarna öppnas 17:30.)

Var: Inkonst, Malmö, Bergsgatan 29. Baren håller öppet för förfriskningar.

För: Alla är välkomna till programdelarna med årsmötestalare och prisutdelning. På årsmötet har endast medlemmar som har betalat sin medlemsavgift för 2019 rösträtt.

ÅRSMÖTESTALARE: Nils Hanson (Uppdrag Granskning)

Det granskande uppdraget blir alltmer krävande. Självklart ska alla fakta vara rätt. Men det räcker inte. Det ställs allt högre krav på rättvisa och transparens. Uppdrag Gransknings mångårige chef Nils Hanson berättar om varför han välkomnar denna utveckling – och hur det gick till när öppenheten mot Swedbank ledde till polisanmälan.

Nils Hanson var chef för Uppdrag granskning 2003-2018. I dag är han fortfarande knuten till programmet som redaktör, bland annat för den pågående granskningen av Swedbank. Nils har också fått i uppdrag att leda arbetet med att utveckla den grävande journalistiken på SVT Nyheter.

PK SÖDRAS STIPENDIAT 2019: Joakim Björck (Helsingborgs Dagblad)

Utdelning av årets stipendium till Joakim Björck samt ett kort samtal om Björcks journalistiska metod. Läs mer om motiveringen här.

ÅRSMÖTE 2019

Läs valberedningens förslag till ny styrelse samt revisorer här.

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av mötesordförande.
  3. Val av sekreterare.
  4. Val av justerare (2 personer).
  5. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning.
  6. Styrelsens berättelse.
  7. Revisorernas berättelse.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  9. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna för det kommande verksamhetsåret.
  10. Val av ordförande och skattmästare.
  11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  12. Val av styrelseledamöter.
  13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
  14. Val av ledamöter till Hiertanämnden.
  15. Val av ordförande och ledamöter i valnämnden.
  16. Motioner och övriga ärenden.

Årsredovisning 2018 kan laddas ner här. Funkar inte nedladdningen, maila till: pksodra@gmail.com

VARMT VÄLKOMNA! Ta gärna med en kollega!

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.