Dagordning för årsmöte i Publicistklubbens Stockholmskrets

Av: Noa Bachner 19 april 2021

Nedan följer dagordning för årsmötet i Publicistklubbens Stockholmskrets.

Mötet äger rum måndagen den 19 april 2021 kl 17.00 och hålls digitalt på Google Meet på grund av pandemin. Anmälan till mötet (om ni inte redan gjort det) ska ske till PK:s sekreterare Mats J Larsson senast den 19 april kl 15.00 med ett mejl till: matsj.larsson@dn.se. Den länk man får på mejl ska man sedan klicka på.

Om medlemmar har problem att komma in på mötet kan ni skicka mess till 070-624 11 80. Medlemmar släpps in på det digitala mötet från kl 16.50.

Denna dagordning kommer också att finnas synlig i chatten (till höger på skärmen) under det digitala mötet.

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av justeringsmän.

4. Årsmötets utlysning.

5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

6. Revisorernas berättelse.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.

9. Val av ordförande och skattmästare.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter.

11. Val av styrelseledamöter. 

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

13. Val av ledamöter till Hiertanämnden.

14. Val av valnämnd.

15. Motioner och övriga ärenden.

16. Årsmötet avslutas.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.