Dags att söka stipendier!

Av: Christina Kennedy 16 oktober 2012

2013 års ansökningsperiod är här. Redan nu kan du söka alla stipendier som delas ut av Publicistklubbens Hiertanämnd i januari nästa år. Är du inte medem i PK, kan du först söka om medlemskap här.

Fundera över något som du vill förkovra dig i, formulera syftet med din studieresa och skicka in din ansökan senast den 3 december kl 12.00.

Du kan läsa mer om stipendierna här.

Tips om vad du ska tänka på när du söker stipendium

Vad är stipendierna till för?
För studier och förkovran inom det journalistiska yrket. Högskolestudier i Sverige, bokprojekt och resereportage prioriteras inte. Stipendium får på grund av skatteskäl inte täcka inkomstbortfall.

Vilka är villkoren för att få stipendium?
I bedömningen tar Hiertanämnden hänsyn till:

  •  syftet med stipendiet
  • studieplanens utformning
  • kostnadskalkylens rimlighet
  • sökandens antal år i journalistyrket
  • antal medlemsår i PK
  • tidigare stipendier
  • ansökan skall vara väl genomförd.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.