Dags för årsmöte i PK Östra

Av: Fredrik Nygren 9 april 2023

Var: SR/SVT-huset i Norrköping, Västgötegatan 13.
När: Torsdag 20 april, kl 18.15 till cirka kl 20.

Årsmötet

Torsdag 20 april håller Publicistklubbens östra krets sitt årsmöte. Medlemmar i Publicistklubben som har betalat årsavgiften för 2022 kan delta i årsmötet och har rösträtt på årsmötet. Motioner ska mejlas till sekreterare Jakob Kindesjö (jakob.kindesjo@hemhyra.se) senast fyra dagar före årsmötet, det vill säga senast den 16 april.

Publicistklubben bjuder på lite enklare mat till alla medlemmar som anmäler sig till jenny.eriksen@corren.se senast den 16 april.

Efter årsmötet anordnar vi en paneldebatt.

Debatt: ”Framtidens journalistik”

Bakgrund: Arbetet för journalister har förändrats mycket de senaste 20-25 åren. Då fick vi nya verktyg och möjligheter genom internet. Nu kommer artificiell intelligens (AI) och robotar som producerar innehåll. Vad är mediernas nästa steg? Hur ser framtidens journalistik ut?

I panelen:

Maria Kustvik
publicistisk chef, NTM

Leo Wallentin
journalist, utvecklare och grundare av Newsworthy

Dennis Oscarsson Krook
branschorganisationen Gratistidningarna.

Moderator:
Sofie Lycksell
kanalchef SR Östergötland.

Dagordning för årsmötet

 1. Utseende av justeringsmän vid mötet.
 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
 3. Styrelsens berättelse.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 7. Val av ordförande och skattmästare
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 11. Val av ledamot till Hiertanämnden.
 12. Val av ordförande och ledamöter i valnämnden
 13. Motioner och övriga ärenden

Styrelsens berättelse för 2022
Ladda ned verksamhetsberättelsen för 2022

Revisorernas berättelse för 2022
Ladda ned revisorernas berättelse

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.