Direkt från debatten: Utfrågning av sjukhusdirektör Sigbjörn Olofsson

Av: Ola Henriksson 8 februari 2011

Hur har media följt förändringarna inom landstinget och har bevakningen förändrats med tiden?

Debatt i Publicistklubben Södra Norrland den 8 februari på Mittuniversitetet – utfrågning av sjukhusdirektör Sigbjörn Olofsson.

Idag ser, läser och hör vi reportage att landstinget får del av kömiljarden, vårdköerna kortas, effektiviteten ökar. Är bilden av orättvisa massuppsägningar och hårt styre borta?

Kort sagt – har media tagit sitt ansvar? Har bevakningen varit tillräckligt djupgående? Har det funnits dolda agendor? Har bevakningen varit ansvarsfull?

Sigbjörn Olofsson, sjukhusdirektör länssjukhuset Sundsvall/Härnösand och Örnsköldsvik, ger sin syn på saken och Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Mittuniversitetet, inleder med reflektion kring mediedrev och leder utfrågningen.

Följ utfrågningen direkt här på publicistklubben.se och delta gärna i debatten via twitter med #pkdebatt.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.