Eftervalsdebatt i Sundsvall

Av: Marcus Bohlin 16 september 2010

Publicistklubben södra Norrland hälsar varmt välkommen till säsongens första träff på Mittuniversitetet, Sundsvall, den 28 september kl 19.00! (Mingel från 18.30)

Ämnet är givet – valet. Hur skötte lokala medier i Medelpad och Ångermanland bevakningen av politiken. Överbevakades någon het potatis – rent av så grytan kokade över? Blev andra frågor bortglömda? Eller undanskuffade? Låg fokus rätt?

Panel:

  • Susanne Helsing, nyhetschef ST
  • Tomas Wahlund, nyhetschef SR Västernorrland
  • Marcus Melinder, nyhetschef TÅ
  • Anna Olsson Werkström, ansvarig utgivare SVT Mittnytt
  • Kenneth Fahlberg, nyhetschef Sundsvalls Nyheter
  • Leif Johansson nyhetschef, Dagbladet
  • Gäster: Ett par synnerligen intressanta politiker har aviserat att de
  • kommer
  • Lars Nord, professor politisk kommunikation Mittuniversitetet

Debattledare:

  • Lena Tideström Sagström, kanalchef SR Västernorrland

Vi kommer att ha ungefär en träff i månaden. Markera 28 september, 26 oktober och 30 november! (Föreslå gärna ämnen som vi ska ta upp)

Lokal blir Mittuniversitetet eftersom vi tror intresset för val-debatten blir stort. Annars har vi oftast träffarna på en pubs
bibliotek (Bishop´s Arms)  i centrala Sundsvall.

Vi har nu nästan helt uppdaterat medlemsregistret med mejladresser. Hör gärna av dig om du vill komplettera med ”privata” mejladresser – kan ju vara bra om man byter jobb eller så… Vi kommer INTE att skicka vanliga brev – förutom till årsmötet.

Extra välkommen säger jag till alla nya medlemmar! Glädjande att tillströmningen är så stor – publicistiska spörsmål behöver alltid diskuteras!

En liten pekpinne också: Om du misstänker att du inte betalt din medlemsavgift för 2009 bör du göra det snarast. I höst blir det som vanligt en ny möjlighet att söka stipendier och du kommer ifråga när du kontinuerligt betalt din avgift. Om du inte längre vill vara medlem – avanmäl dig gärna direkt till mig eftersom påminnelsekostnaderna blir betungande för föreningen.

Lotte Nord
ordf Publicistklubben södra Norrland

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.