Granskningen av Tovefallet på PK Östras årsmöte 11/4

Av: Jakob Kindesjö 14 mars 2024

Den 11 april kl 18.00 samlas vi för årsmöte i Publicistklubbens östra krets i SR/SVT:s hus i Norrköping samt i SR:s lokaler i Jönköping. Valnämndens förslag till styrelse samt bokslut och verksamhetsberättelse publiceras här före årsmötet. Motioner ska lämnas till styrelsen (e-post: jakob.k@me.com) senast 14 dagar före årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Guldsleven-vinnarna 2023Petra Levinson och Markus Engberg att hålla en föreläsning om granskningen av Tove-fallet i Vetlanda.

Publicistklubben bjuder på lite enklare mat till alla medlemmar som anmäler sig till jakob.k@me.com senast den 8 april.

Varmt välkomna!
Styrelsen för Publicistklubbens östra krets

Dagordning

1) Utseende av justeringsmän vid mötet.
2) Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
3) Styrelsens berättelse.
4) Revisorernas berättelse.
5) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6) Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
7) Val av ordförande och skattmästare
8) Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9) Val av styrelseledamöter.
10) Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
11) Val av ledamot till Hiertanämnden.
12) Val av ordförande och ledamöter i valnämnden
13) Motioner och övriga ärenden

Handlingar

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.