Hans Peterson Hammer ny ordförande i PK Västra

Av: PK Västra 18 maj 2023

PK Västra har hållit årsmöte och valt en ny styrelse för verksamhetsåret 2023–24. Ordförande är Hans Peterson Hammer, Göteborgs-postens grävchef. Nya ledamöter är Josephine Freje, frilans, Sebastian Strand, Borås Tidning, och Josefin Ziegler, SVT. Avgående ordförande, Borås Tidnings grävchef Lena Kvist, avtackades tillsammans med ledamöterna Filippa Colstrup, Lasse Edfast och Hanna Grahn.
Omvalda:
Kassaförvaltare: Maria Domellöf-Wik, Göteborgs-Posten
Ledamöter: Sanna Eckerström Tedeborg, Göteborgs-Posten, Karwan Faraj, frilans, Lovisa Hansson, Sveriges Radio, Lars Näslund, Dagens Nyheter, Ulrika Tengby-Holm, JMG Göteborgs Universitet, Michael Verdicchio, Göteborgs-Posten.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.