Höjd avgift beslut av årsmötet

Av: Christina Kennedy 15 april 2013

På måndagskvällens årsmöte beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet – på rekommendation från revisorerna – samt att höja medlemsavgiften till 325 kronor per år.

Stina Dabrowski valdes om som ordförande och årsmötet beslutade även i övrigt att välja in nya förtroendevalda enligt valberedningens förslag.

 

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.